Relatie wijkverpleging en sociale wijkteams

Relatie wijkverpleging en sociale wijkteams

Datum: 30 oktober 2014

regenboog_paraplu_zorgenzLOS MAAR NIET VRIJBLIJVEND – De samenwerking tussen sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen wordt verschillend ingericht, maar dient plaats te vinden rondom de vraag van de burger/cliënt. De samenwerking lijkt in ieder geval cruciaal bij de aanpak van multi-problematiek. Wijkverpleegkundigen hebben behoefte aan scholing over wijkgericht werken, (collectieve) preventie, zelfmanagement en netwerkvaardigheden.

Dat staat in de verkenning De relatie wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam ingevuld!?, die Marjan Hoeijmakers voor ZonMw heeft uitgevoerd naar de samenwerking tussen de wijkverpleging en sociale wijkteams. Er zijn landelijk grote verschillen tussen sociale wijkteams. Hoe zijn de sociale wijkteams georganiseerd? Welke positie nemen de wijkverpleegkundigen in binnen deze teams? Wat is nodig om hen een weloverwogen rol te kunnen laten spelen? Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft ZonMw opdracht gegeven tot deze verkenning.

Niet verzanden in een vergadercircuit
De verkenning laat zien dat iedereen zoekt naar een passende invulling van de relatie wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam die recht doet aan wat de cliënt en professionals nodig hebben aan aanvullende expertise, zonder in een vergadercircuit te verzanden. Er wordt geëxperimenteerd maar doorontwikkelde voorbeelden zijn nog niet talrijk.

Wel of niet kernlid van sociaal wijkteam?
Nog steeds is een discussiepunt of de wijkverpleegkundige in de kern van het sociaal wijkteam moet zitten. Iedereen erkent de toegevoegde waarde van deze professional, maar over de positie, onafhankelijkheid en aansturing verschilt men van mening. In de praktijk komen vier varianten naar voeren, variërend van op afstand staan van het sociaal wijkteam tot kernlid met een vrije rol.

Samen scholen
Over welke kennis en competenties moeten de wijkverpleging beschikken om effectief te kunnen samenwerken? Uit de inventarisatie blijkt dat scholing vooral gewenst en nodig is rondom het wijkgerichte werken, (collectieve) preventie, zelfmanagement en netwerkvaardigheden in gesprekken met sociale professionals en lokale beleidsmakers en financiers. Een interessante optie is om wijkverpleegkundigen en sociale professionals op deze terreinen gezamenlijk scholing te laten volgen.

Krachtige professional
De wijkverpleegkundige wordt graag gezien als krachtige professional. Het gaat dan om empowerment, zelfbewustzijn, actiebereidheid, kritisch denken, profilering en positionering. In het rapport wordt opgemerkt dat dit een ander type scholing vereist dan een scholing gericht op vakinhoudelijke kennis. Het rapport biedt handvatten voor samenwerking.

Vraag- en wijkgericht samenwerken
In het rapport komt ook aan de orde welke overwegingen een rol spelen bij de wijze waarop de samenwerking tussen de sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen wordt vormgegeven. Het rapport biedt daarmee voor gemeenten, zorgverzekeraars, welzijns- en zorgorganisaties en lokale professionals handvatten om lokaal invulling te geven aan vraaggerichte en wijkgerichte samenwerking.

(Foto: FW Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *