Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Datum: 28 september 2018

Een derde van de gemeenten heeft nog geen goed werkende aanpak voor verwarde personen. Gemeenten weten vaak niet om wie het gaat, omdat verwarde mensen geïsoleerd leven en zorg mijden. Dat blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag dat gisteren is gepresenteerd. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben. Verschillende gemeenten erkennen dat zij er niet klaar voor zijn. Staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd dat er een landelijk telefoonnummer komt voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont.

Het was de bedoeling dat er op 1 oktober a.s. in alle gemeenten en regio’s een sluitende aanpak zou zijn voor de aanhoudende problemen met verwarde mensen. Vorig jaar kreeg de politie 83.500 meldingen van incidenten binnen, een ruimte verdubbeling ten opzichte van 2011.
Die deadline van 1 oktober wordt niet gehaald, blijkt uit het eindrapport van het schakelteam. Twee derde van de gemeenten denkt inmiddels het grootste deel van een goed werkende aanpak voor elkaar te hebben; een derde is daar nog niet. Andere betrokkenen, zorginstanties voorop, denken dat dit nog een te rooskleurige voorstelling van zaken is.

Nog nergens ideale aanpak
Geen enkele gemeente hanteert op alle punten de ideale aanpak zoals het schakelteam die voor zich ziet, met bijvoorbeeld een vroege signalering van kwetsbare mensen in wijken en beschikbaarheid van voldoende passende woningen.

Focus moet in regio liggen
Staatssecretaris Blokhuis: “Er is ontzettend veel werk verzet de afgelopen twee jaar, waar ik het Schakelteam erg dankbaar voor ben. Ik ben tevreden over waar we nu staan, in alle regio’s is aandacht voor personen met verward gedrag. Maar we zijn nog niet klaar.” Hij benadrukt dat de focus in de regio en bij de gemeenten moet liggen.” Voor 1 december besluit Blokhuis welk vervolg het schakelteam krijgt.

Huidige financiering belemmert snelle hulp, daarom persoonsvolgend budget
Volgens Hoes is een van de blijvende problemen dat zo veel partijen geacht worden samen te werken, waaronder zorginstanties, gemeenten, politie en woningcorporaties. Ook de financiering van de hulp voor verwarden moet vaak uit veel verschillende budgetten komen, die ook geregeld nog eens tijdelijk zijn. Hoes pleit er dan ook voor om per gemeente één pot te maken waar alle hulp en ondersteuning uit wordt betaald.Mensen met verward gedrag hebben vaak meerdere problemen waarvan de verantwoordelijkheid bij verschillende partijen ligt maar die hebben allemaal eigen voorwaarden en financieringsstromen. Dit belemmert snelle hulp. Soms wordt hulp gefinancierd uit de Wmo, een deel uit de Wet Langdurige Zorg of uit de Zorgverzekeringswet. Er gaat vaak veel tijd verloren om uit te zoeken wie uit welk budget iets moet betalen. “Dat moet anders. Hulpverleners moeten  geen boekhouders zijn en eindeloos vergaderen over hoe iets gefinancierd wordt. Zij moeten van hogerhand ruimte krijgen om te doen wat menselijk gezien nodig is”, aldus Hoes.

Meer persoonsgerichte aanpak
Hoes dringt vooral aan op een meer persoonsgerichte aanpak. Er zijn volgens hem veel voorbeelden van situaties waarin verwarde mensen worden uitgesloten van zorg als zij gedrag vertonen dat nu eenmaal bij hun specifieke situatie hoort. “Mensen met een verslaving worden weggestuurd bij de opvang omdat ze onder invloed zijn. Mensen met agressieproblemen mogen om die reden niet naar een ggz-behandelaar. Terwijl continuïteit van ondersteuning essentieel is.”

Aanbevelingen
In haar eindrapportage doet het Schakelteam aanbevelingen om een persoonsgerichte aanpak verder uit te bouwen en te borgen. De belangrijkste zijn:

— Behoud de opgebouwde samenwerkingsstructuur en zet die breder in;

— Maak de regio-indeling congruenter: hanteer hiervoor de veiligheidsregio;

— Maak een persoonsvolgend budget mogelijk

Dag en nacht melden via landelijk telefoonnummer
Nu bellen mensen die worden geconfronteerd met verward gedrag vaak het alarmnummer 112. Veel van die meldingen horen helemaal niet thuis bij de politie die nu eenmaal geen zorgverlener is. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd dat er een landelijk telefoonnummer komt dat dag en nacht bereikbaar is. Wie het belt, krijgt zorgprofessionals van een speciaal meld- en adviespunt in zijn eigen regio aan de lijn. Wanneer het telefoonnummer er kan zijn, is nog niet duidelijk. Probleem is dat op dit moment nog niet alle regio’s een meldpunt hebben dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Reactie MIND: Zorg voor doorzettingsmacht
Patiëntenorganisatie MIND zegt in een reactie een belangrijk element te missen: een pleidooi om iemand in iedere gemeente aan te stellen die de bevoegdheid krijgt om instanties tot actie te dwingen bij ontoelaatbare situaties. “Veel van de problemen die het schakelteam aankaart, zien we nu al jaren in rapporten terugkomen”, zegt een woordvoerder. “Het wordt tijd dat er echt een mogelijkheid komt om in te grijpen als dat nodig is. Die ‘doorzettingsmacht’ moet er zo snel mogelijk komen.”

Lees hier het evaluatierapport van het schakelteam.

Lees hier de brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer.

(Bron: NOS)

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *