Rapport over dementie en dementiezorg

Rapport over dementie en dementiezorg

Datum: 3 mei 2018

Mantelzorgers vaak behoefte aan ‘casemanagement’. Met deze hulp kunnen mantelzorgers de zorg volhouden en hun naaste zo lang mogelijk thuis laten wonen. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Daarnaast neemt de behoefte aan crisishulp toe. 

Het zorgaanbod sluit niet altijd aan bij de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het rapport “Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg” geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg .

Verbeterpunten
Uit het rapport blijkt dat er verbeterpunten zijn. Er blijkt een grote vraag te zijn bij mantelzorgers aan informatie over dementie en over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, maar informatie is niet altijd beschikbaar of staat op een voor hen vindbare plek. Er is meer persoonsgerichte zorg nodig. Het aanbod aan dagopvang sluit niet altijd aan bij behoeften. Ook zijn er in sommige regio’s wachtlijsten voor casemanagement, terwijl veel mantelzorgers aangeven dat ondersteuning van een casemanager van belang is om de zorg thuis te kunnen volhouden. De belasting van mantelzorgers stijgt de laatste jaren. Vooral partners van thuiswonende dementerenden geven aan dat maatschappelijke participatie en het onderhouden van sociale contacten moeilijk is vanwege de zorg voor hun naaste. Verder neemt de behoefte aan crisishulp toe, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke opname in een verpleeghuis of acute zorg aan huis.

Verdubbeling
Naar schatting zijn er momenteel in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie, waarvan vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal dit aantal tot 2040 mogelijk verdubbelen. Het themarapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten over dementie en dementiezorg. Het is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (www.staatvenz.nl).

Zie ook het artikel in ZorgenZ: casemanagement is geen aparte zorgvorm.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *