Radboudumc zet MantelzorgAcademie op

Radboudumc zet MantelzorgAcademie op

Datum: 11 december 2014

mantelzorg_zorgenzMantelzorgers zijn onmisbare partners in zorg en welzijn. Maar in de ziekenhuiszorg ontbreekt nog vaak de structurele aandacht voor de kennis, vragen en behoeften van mantelzorgers. Daarom is het Radboudumc de pilot ‘Ontmoet je Partner in Zorg’ gestart. Met een MantelzorgAcademie, een scholings- en ontmoetingsplaats voor zorgprofessionals en mantelzorgers.

Verderop in dit bericht ook aandacht voor de enquête van Mezzo en de rol van gemeenten.

De pilot vindt plaats in samenwerking met Meander Medisch Centrum, Mezzo (de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) en de Radboud Zorgacademie.

Al vroeg in het ziekteproces aandacht voor de mantelzorger
Met de MantelzorgAcademie willen deze organisaties de mantelzorgondersteuning in ziekenhuizen en thuis verbeteren. Cathy van Beek, lid van de raad van bestuur van het Radboudumc: “Uiteraard willen we de beste zorg bieden aan de patiënt. Dat doen we niet alleen samen met de patiënt, we vinden het ook belangrijk te kijken naar de naaste omgeving. Door al vroeg in het ziekteproces aandacht te hebben voor de mantelzorger en zijn/haar behoeften, kunnen we hen in het hele proces beter ondersteunen. Zo werken we samen aan duurzame en verantwoorde zorg.”

Samen oefenen in een trainingslab
Er is een aantal producten ontwikkeld voor mantelzorgers en zorgprofessionals. Zo is er scholing voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door informatieavonden en cursussen. Ook kunnen mantelzorgers samen met zorgprofessionals vaardigheden, zoals wondverzorging en het toedienen van sondevoeding, oefenen in een speciaal trainingslab, die ze vervolgens thuis kunnen toepassen. Dit aanbod wordt de komende maanden uitgebreid. Verder wordt lotgenotencontact georganiseerd en is er informatie beschikbaar, zowel fysiek als online. Ook worden artsen, verpleegkundigen en medewerkers met als aandachtsveld mantelzorg geschoold in het beter kunnen faciliteren van mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben behoefte aan erkenning van zorgverleners in hun rol als mantelzorger: een enquête van Mezzo

De afgelopen maanden heeft Mezzo een enquête uitgevoerd onder haar Nationaal Mantelzorg Panel. Ruim 400 mantelzorgers die te maken hebben gehad met een ziekenhuisopname of polibezoek van hun naaste, deden hieraan mee. Meer dan tweederde bleek niet te weten waar hij/zij in het ziekenhuis terecht kan voor ondersteuning en 37 procent heeft ondersteuning door het ziekenhuis gemist. Bijna 60 procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan erkenning van artsen en verpleegkundigen in hun rol als mantelzorger, maar slechts een kwart heeft deze emotionele steun ook daadwerkelijk ervaren. Hetzelfde geldt voor informatie over omgaan met de situatie. Zo’n 60 procent van de mantelzorgers had hier behoefte aan, maar slechts 22 procent heeft hier informatie over ontvangen.

Ziekenhuisbreed
In eerste instantie worden de producten gedurende twee jaar geïntroduceerd als pilot met de afdelingen Geriatrie, Neurologie, Cardiologie, en Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten van het Radboudumc en de afdelingen Orthopedie en Longgeneeskunde van Meander Medisch Centrum. Ondertussen gaat het Radboudumc ook door met de ontwikkeling van de MantelzorgAcademie ziekenhuisbreed.

Ook gemeenten moeten oog hebben voor behoeften van mantelzorgers. Ze moeten vroeg in beeld komen, blijkt onder andere uit de informatiekaart ‘Mantelzorgwaardering’

Ook het kabinet wil dat gemeenten mantelzorgers vroegtijdig in beeld krijgen en integraal maatwerk in de ondersteuning aan cliënt en diens mantelzorger bieden. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op kamervragen van Tweede Kamerlid Henk Krol (50plus). In de Wmo 2015 is de positie van de mantelzorger verstevigd. “Voortaan dient de gemeente bij de beoordeling van een melding van een behoefte aan ondersteuning de situatie van de cliënt én die van de mantelzorger integraal te bezien. De gemeente betrekt daarbij wat redelijkerwijs de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger zijn. Op die manier komt de mantelzorger en diens belastbaarheid eerder in beeld bij gemeenten”, aldus Van Rijn.

Mantelzorgwaardering
Daarnaast zijn gemeenten op basis van de Wmo 2015 vanaf 1 januari belast met de jaarlijkse waardering van mantelzorgers. Deze taak zal eraan bijdragen dat gemeenten mantelzorgers in een vroeg stadium in beeld krijgen. In het afgelopen voorjaar hebben het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met Mezzo een informatiekaart ‘Mantelzorgwaardering’ uitgebracht, waarin wordt aangegeven hoe gemeenten de toegang tot de waardering voor mantelzorgers gestalte kunnen geven.

Goed respijtbeleid van belang
Ouderen leveren meestal mantelzorg aan hun partner. Hoe kunnen zij dat volhouden? Volgens Van Rijn stelt het integraal kijken naar de situatie van de cliënt en de mantelzorger de gemeente in staat de mantelzorger goed toe te rusten, zodat deze zijn informele zorgtaken goed kan volhouden. Hierbij is goed respijtbeleid door gemeenten van belang. Het tijdelijk overnemen van de totale zorg om de mantelzorger te ontlasten, ook bij de oudere mantelzorger, zorgt ervoor dat de mantelzorger even op adem kan komen. Het kan gaan om zorg die buitenshuis of aan huis wordt georganiseerd, zoals dagopvang of begeleiding thuis in de vorm van een thuishulp.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *