Raadpleging RVS: laat uw stem horen

Raadpleging RVS: laat uw stem horen

Datum: 12 juli 2017

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt zorgverleners, hulpverleners, bestuurders, patiënten, cliënten en mantelzorgers om mee te denken. Hoe moet het verder over met de thema’s die in de Zorgagenda voor een gezonde samenleving zijn vastgesteld? Denk mee en geef via de raadpleging ook uw mening.

De Zorgagenda is in april 2017 opgesteld. Op de agenda staan zes onderwerpen over zorg en hulp in Nederland die de RVS voor de komende jaren belangrijk vindt en waarover ze de regering en het parlement wil adviseren. Het betreft onderwerpen, waarvoor niet één panklare oplossing voor is. Daarom houdt de RVS een raadpleging om zo te komen tot concrete adviezen. Hoe moet naar uw mening de komende jaren in een gezonde samenleving worden geïnvesteerd? Denk mee en geef ook uw mening over de diverse vraagstukken. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Zes kernopgaven
De zes kernopgaven zijn:
1) de noodzaak van eenvoudige verantwoordingsregels
2) investeren in een gezonde samenleving
3) inzetten op moderne en gevarieerde dienstverlening
4) ruimte bieden aan verschillende opvattingen van mensen over kwaliteit van leven
5) voorkomen dat de meest kwetsbare mensen verdwalen in de zorg
6) participeren naar eigen vermogen

Gezonde samenleving
Investeren in een gezonde samenleving richt zich op veel meer aspecten dan alleen de zorgsector en het sociale domein. Gezondheidswinst is ook te behalen met een fijn huis, een leuke baan, een goede school, een prettige buurt. Er moet veel meer aandacht zijn voor bijdragen die andere sectoren leveren aan volksgezondheid.

Onderling vertrouwen
In De Zorgagenda voor een gezonde samenleving stelt de RVS dat zorg en hulp in Nederland van hoog niveau zijn, maar ook dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst van de verzorgingsstaat. De onderlinge solidariteit staat onder druk en zorgprofessionals voelen zich beknot in hun ruimte voor professioneel-verantwoordelijk handelen. Het wantrouwen dat burgers en zorgprofessionals ervaren, lijkt steeds groter te worden. Dit terwijl juist onderling vertrouwen één van de belangrijkste pijlers is onder een gezonde samenleving. Lees ook het eerder bij ZorgenZ gepubliceerde artikel.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *