Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Datum: 17 juli 2017

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het praktijkteam palliatieve zorg gaat in ieder geval dit jaar verder door, zo schrijft VWS-staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het praktijkteam palliatieve zorg. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, CIZ en diverse mensen uit de palliatieve zorg. Zij verzamelen knelpunten uit de praktijk en lossen die op. Dat gebeurt in overleg met de betrokkenen en vaak op dagelijkse basis. Sinds maart 2016 kwamen ongeveer tweehonderd meldingen binnen bij het praktijkteam palliatieve zorg.

Verbinding beleid en praktijk
Het praktijkteam palliatieve zorg is een van de 18 praktijk- en aanjaagteams in de zorg, door VWS ingesteld. Rode draad in het werk van dit team is een verbinding tussen mensen van het beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar weten te vinden en goed op elkaar zijn ingespeeld, komt er vaak sneller een oplossing voor een knelpunt.  Het praktijkteam palliatieve zorg deelt goede voorbeelden. Ook gaat het team op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, ggz, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen wat er beter kan.

Meer informatie
Een korte film belicht de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg. Deze video brengt een casus van begin tot het eind in beeld. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing.
De financiering van palliatieve zorg is niet voor iedereen duidelijk. Daarom heeft het praktijkteam een publieksbrochure over de bekostiging van palliatieve zorg gemaakt.
Lees ook de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer van 11 juli 2017 over palliatieve zorg.

Kwaliteitskader palliatieve zorg
Er is een Kwaliteitskader palliatieve zorg in de maak. Dit bevat onder meer standaarden voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van palliatieve zorg, waarbij de zorgverlener de mogelijkheid dient te hebben om zo nodig de ondersteuning van een gespecialiseerde zorgverlener in te roepen, waaronder ook een geestelijk verzorger. Het eindconcept van het Kwaliteitskader ligt ter autorisatie bij de Patiëntenfederatie, de wetenschappelijke verenigingen/beroepsverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland. Na autorisatie komt wordt een plan voor gefaseerde implementatie opgesteld.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *