Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Datum: 19 juni 2019

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland, op dit moment 2,9 miljoen 65-plussers. En deze ouderen wonen steeds langer thuis, ook al omdat het beleid daarop is gericht. Een prettige leefomgeving is dus zeer gewenst.  De publicatie ‘Prettig oud in eigen buurt’ gaat in op wat ouderen zelf belangrijk vinden. 

De publicatie bevat handige tips, feiten en cijfers, ervaringen en een infographic over het bereiken van ouderen. Vooral tot stand gekomen op basis van wat ouderen zélf vinden. Het helpt professionals en vrijwilligers die met ouderen werken in het contact met hun doelgroep en geeft ideeën over de leefbaarheid voor ouderen in de buurt.

Wat vinden ouderen belangrijk
De Erasmus School of Health Policy & Management en Movisie hebben in het project Prettig oud in eigen buurt in twee gemeenten onderzocht wat ouderen zelf vinden als het gaat om prettig oud worden in hun eigen buurt. Daarbij is vooral ingezoomd op wensen die te maken hebben met hun sociale omgeving. Daarnaast zijn ouderen bevraagd over de acht domeinen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft benoemd voor een prettige leefomgeving, namelijk: buitenruimte & bebouwing; vervoer; huisvesting; sociale participatie; respect & sociale inclusie; burgerparticipatie & werk; communicatie & informatie; zorg & welzijn. Wat vinden zij belangrijk binnen deze domeinen? En wat gebeurt er al?

De publicatie Prettig oud in eigen buurt gaat uit van de wensen van ouderen zelf. Daarmee vormt ze een aanvulling op eerder verschenen uitgave Wijkgericht integraal werken, die meer uitgaat van de inzet van professionals. Prettig oud in eigen buurt is een zeer uitgebreide publicatie, met veel relevantie informatie, mogelijkheid om verder te lezen, links enz. Daarnaast is er een infographic hoe je als professional op een goede manier in contact kunt komen met ouderen.

 

Zie
de publicatie Prettig oud in eigen buurt
de infographic Prettig oud in eigen buurt
de analysetool Wijkgericht integraal werken

 

(Illustraties uit publicatie)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *