Publicatie over 20 jaar innovatie in de zorg

Publicatie over 20 jaar innovatie in de zorg

Datum: 9 juli 2019

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stopt ermee na 20 jaar. Er is een overzicht gemaakt van de lessen voor de toekomst die getrokken kunnen worden uit de ervaringen van het fonds, zoals: Ga uit van de patiënt, Zorg voor continuïteit door brede betrokkenheid bij een project en Bied meerwaarde en zorg dat die uit te leggen is. Daarnaast bevat de bundel interviews met een aantal bestuurders van het fonds. Hoe kijken zij tegen innovatie aan?

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars hield er een scherpe doelstelling op na: het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een nieuw product of dienst, maar ook om het succesvol invoeren daarvan. Het moest daadwerkelijk een toepassing krijgen binnen het veld waarvoor het is bedoeld. En dat is aardig gelukt, zo blijkt uit cijfers. Het fonds heeft in totaal 113 miljoen euro besteed aan projecten. Daarvan haalde 92%  de gestelde doelen, 40% had middelgrote impact, 18% grote tot zeer grote impact en 88% bereikte de doelgroep.
De projecten die het fonds heeft gehonoreerd, betreffen vooral product- en procesvernieuwing, of combinaties daarvan. Geen radicale innovaties, de indieners van een project wilden een facet van hun werk verbeteren. Meestal gericht op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, in het voordeel van de patiënt of cliënt.
Uit de projecten die dankzij het Innovatiefonds tot stand zijn gekomen, kunnen lessen voor de toekomst worden getrokken. Tien projecten worden in het boek beschreven. Ze dienen als voorbeeld om deze lessen te ondersteunen. Het zijn onder meer de projecten: Crisiskaart in de ggz, MYmigraine (een online training voor mensen met migraine om tot meer zelfmanagement te komen), en Into D’mentia (laat professionals en mantelzorgers ervaren hoe het is om te leven met dementie).

Om welke zes lessen gaat het?
1 Bied meerwaarde en zorg dat die uit te leggen is;
2 Houd rekening met gevestigde belangen;
3 Ga uit van de patiënt;
4 Zorg voor continuïteit door brede betrokkenheid bij een innovatietraject
5 Houd de kosten zo laag mogelijk en kijk wat partners zelf kunnen bijdragen
6 Houd vol

Hopelijk wordt lijn projecten voortgezet
Tot slot bevat de bundel zeven interviews met bestuurders van het fonds. “Gezondheidszorg wordt in toenemende mate ouderenzorg en daarmee ook in toenemende mate zorg voor chronische en meervoudige aandoeningen. We moeten zien te regelen dat patiënten niet eindeloos blijven rond gaan in diagnostische processen voor de verschillende chronische ziekten waarmee ze te kampen hebben. En we moeten ervoor zorgen dat ze op een zodanige manier met die ziekten leren omgaan dat ze daarvoor niet voortdurend een beroep op de zorg of op mantelzorgers hoeven te doen. Veel van de projecten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zijn ook daarop gericht geweest en ik hoop dat de overheid, de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders die lijn voortzetten.” Deze uitspraak doet Paul Schnabel, de laatste vijf jaar onafhankelijk voorzitter van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
Ab Klink ziet een uitdaging voor zorgverzekeraars. Volgens hem heeft innovatie vooral waarde als die leidt tot zinnig zorggebruik. “En dit betekent dus ook dat zorg die door een innovatie overbodig wordt, moet worden geschrapt.” Wim van der Meeren zegt: “Innovatie kan ook betekenen: dingen niet meer doen.”

Download hier de publicatie: Lessen voor de toekomst, 20 jaar innovatie in de zorg

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *