Proscoop: 2,2 miljoen inwoners in Oost Nederland

Proscoop: 2,2 miljoen inwoners in Oost Nederland

Datum: 30 juni 2016

proscoop-ZorgenzProgez en Caransscoop zullen per 1 juli 2016 ook juridisch gefuseerd zijn en vormen samen Proscoop. Door deze fusie ontstaat een krachtige regionale partner voor samenwerking aan betaalbare zorg in de buurt. Het totale werkgebied van Proscoop bestrijkt 2,2 miljoen inwoners in Oost Nederland. Progez en Caransscoop blijven vooralsnog werken onder de vertrouwde organisatienamen.

Eerder dit jaar was de bestuurlijke fusie al rond. Arie Jongejan is op 15 maart jl. benoemd als bestuurder van Progez en was al bestuurder van Caransscoop. “De samenwerking heeft de afgelopen periode vorm gekregen en is nu ook juridisch een feit. Piet de Lange, voormalig directeur Progez, heeft gezorgd voor een warme overdracht van zijn werkzaamheden aan mij. Hij heeft me geïntroduceerd bij de diverse samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn in het werkgebied van Progez en we hebben samen de contouren van de fusie verder uitgewerkt. Ik ben Piet zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en ingebrachte expertise. Inmiddels zijn een Raad van Toezicht en Adviesraad geïnstalleerd. Ook hebben we organisatorische zaken geregeld, en werken we in dezelfde ICT-omgeving en met hetzelfde HRM-systeem.’

Koersbepaling Proscoop
Piet de Lange vult aan: “Met de juridische fusie rond ik mijn werkzaamheden definitief af. Ik kijk met trots terug naar een dynamische periode, waarbij we de basis hebben gelegd voor een krachtige regionale organisatie: Proscoop. We spelen hiermee, als Regionale Ondersteunings Structuur (ROS), in op de veranderingen van het zorglandschap. Met focus op het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn. Natuurlijk is er een bijkomend voordeel dat we door de fusie kosten besparen in de bedrijfsvoering en meer inzetten op de ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten.”

In de regio
We blijven werken met kleinschalige advies- en projectteams die gebiedsgericht werken’, benadrukt Arie Jongejan. “Om dit verder vorm te geven hebben we per 1 juli twee gebiedsmanagers benoemd: Welmoed Nijboer en Frank Benne. Deze adviseurs hebben respectievelijk in het Progez en Caransscoop gebied veel expertise en kennis opgebouwd en waren de afgelopen periode nauw betrokken bij de opmaat naar de nieuwe organisatie. Zij gaan aan de slag met vier zelforganiserende teams die aansluiten op de lokale en regionale vraagstukken. Het gaat om teams voor de gebieden: Drenthe/Flevoland, Zwolle/Salland/Vechtdal, Apeldoorn/Zutphen, Achterhoek en Arnhem. Medio september gaan deze gebiedsteams van start. Zij gaan samen met het veld verder werken aan de duurzame samenwerking in zorg en welzijn. Dit doen zij in de rol van adviseur, projectleider, programmaleider dan wel procesbegeleider. Naast de gebiedsmanagers is een manager bedrijfsvoering en innovatie aangesteld: Janet Huizer, voorheen manager Advies Caransscoop.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *