Professionalisering kinderverpleegkundigen

Professionalisering kinderverpleegkundigen

Datum: 16 mei 2016

kinderverpleegkunde_zorgenzVAKER BUITEN HET ZIEKENHUIS – Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ontvingen staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, Klaus Boonstra van het CZO, René van Schalkwijk namens de MBO Raad en Meralda Slager namens het LOOV, het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN) heeft het advies samen met haar partners ontwikkeld in het project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’. ZonMw heeft dit project gefinancierd.

Deels buiten het ziekenhuis
Het advies sluit aan bij de diverse ontwikkelingen in de zorg voor ernstig zieke kinderen, die in toenemende mate plaatsvindt buiten het ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis bekostigd uit de Zorgverzekeringswet (aanspraak Wijkverpleging). Hiermee zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk geworden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van zieke kinderen. Daarnaast is een nieuwe, transmurale manier van werken ingezet door de partijen die betrokken zijn bij de zorg aan ernstig zieke kinderen. In deze nieuwe werkwijze, het Medische Kindzorgsysteem (MKS), staat het zieke kind en zijn gezin centraal.

Impuls voor opleiding kinderverpleegkundigen
Om zowel de huidige als de toekomstige kinderverpleegkundigen op te leiden voor de nieuwe taken en werkwijze volgens het MKS, startte voorjaar 2015 het project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’. Dit project van V&VN, V&VN Kinderverpleegkunde en VGVK, de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg, beoogt de ontwikkeling en uitvoering van twee lesmodules en de borging van deze modules in het opleidingsprofiel Kinderverpleegkundige.

Deskundigheidsbevordering huidige kinderverpleegkundigen
Ook voor de huidige kinderverpleegkundigen zijn, samen met onderwijsinstellingen en andere betrokkenen, twee lesmodules ontwikkeld: (1) Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem en (2) Indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Beide modules zijn inmiddels door ongeveer 140 verpleegkundigen gevolgd. Met de hiermee opgedane ervaring zijn de lesmodules in de opleiding en voor de huidige kinderverpleegkundigen verbeterd.

cover_kinderverpleegkundigen_zorgenzOpleidingsprofiel is opgesteld
Op basis van de ontwikkelingen in het veld en de ervaringen en inbreng van vele betrokkenen in het project is het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde opgesteld. Dit advies wordt door de beroepsgroep onder meer ingebracht in de Onderwijscommissie van het College Zorg Opleidingen voor de vaststelling van de eindtermen voor de Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. Zie ook de PDF Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

(Foto: Purino/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *