Proeftuinen met online medicatiedossier

Proeftuinen met online medicatiedossier

Datum: 10 augustus 2015
nieuwsbanner_nictiz_zorgenz

Triple Aim met Weet jij wat je slikt?

De patiënt is de enige die precies weet welke medicijnen hij daadwerkelijk gebruikt en welk effect de medicatie op hem heeft. Nictiz heeft daarom met het programma ‘Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid’ een tool ontwikkeld om een eigen medicatiedossier te beheren. Voor ‘Weet jij wat je slikt’ ligt de nadruk op patiëntparticipatie. Er zijn acht ‘greenfields’ aangewezen.

Actievere rol patiënt
Om het actueel medicatie overzicht compleet te maken is de patiënt de belangrijkste bron van informatie. Omdat hij de enige is die precies weet welke medicijnen gebruikt en wat de effecten zijn, ligt het voor de hand om te stimuleren dat de patiënt een actievere rol neemt in zijn behandeling met medicatie. Voor de patiënt zelf is het fijn als hij het medicijngebruik, de effecten en ervaringen met zijn behandelaar kan delen. Als een behandelaar hier vervolgens iets mee doet, kan dit leiden tot een betere behandeling voor de patiënt. Om dit mogelijk te maken begint het bij het beschikbaar stellen van het medicatie-overzicht aan de patiënt. In dit overzicht kan de patiënt aangeven hoe hij de medicatie gebruikt en welke effecten het heeft. Door middel van eHealth kan patiëntparticipatie digitaal vormgegeven worden.

Medicatieveiligheid
Hiernaast kunnen patiënten hun ervaringen delen over bijvoorbeeld bijwerkingen, allergieën en het effect van de behandeling. Langs deze (digitale) weg kunnen patiënten hierover communiceren met de apotheek, huisarts en/of specialisten bij wie zij in behandeling zijn. Het actuele en verrijkte medicatiedossier kan leiden tot minder medicatie gerelateerde zorgincidenten en een betere ervaring van kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor zijn dat alle zorgprofessionals op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van de patiënt, de patiënt beter begrijpt welke medicatie hij slikt en beslissingen door patiënten en zorgprofessionals gezamenlijk genomen kunnen worden.

Toegang eigen medicatiedossier
In drie van de acht deelnemende regio’s in Nederland hebben patiënten reeds digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier en krijgen zij de mogelijkheid om dit te actualiseren en/of te verrijken met eigen informatie. Deze ‘greenfields’ zijn: HaGaZiekenhuis, Benu-apotheken, ApotheekZorg, Zelfstandige apotheken, POEMA, St. Antonius Ziekenhuis, 2Comply en Friesland. Nictiz en de deelnemende regio’s onderzoeken hoe de patiënt dit ervaart en wat het effect is op de participatie. De kennis en ervaring die met dit programma wordt opgedaan kan in grootschaliger initiatieven gebruikt worden.

Meer informatie over het programma en de greenfields via deze link.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *