Proeftuinen en experimenten in kortdurende zorg

Proeftuinen en experimenten in kortdurende zorg

Datum: 25 juli 2019

Met de vergrijzing, waarbij ouderen steeds langer thuis wonen, stijgt de vraag naar kortdurende zorg. De NZa biedt ruimte aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor het verbeteren van de kortdurende zorg in de regio. De specialist ouderenzorg komt per 1 januari 2020 in de zorgverzekeringswet. Vanaf die datum is er ook de mogelijkheid om een proeftuin voor de kortdurende zorg te starten. 

Onder kortdurende zorg vallen drie verschillende zorgvormen, namelijk:
Eerstelijnsverblijf (elv). Dit is een tijdelijk, medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen.
Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp). Dit is zorg aan huis of op locatie onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijke gehandicaptenzorg.
Geriatrische revalidatiezorg (grz). Dit is zorg aan ouderen door een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis of door een acute afname van zelfredzaamheid.

Maatwerkafspraken
De NZa biedt op verschillende manieren ruimte aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor het verbeteren van de kortdurende zorg in de regio. Dat kan bijvoorbeeld via een experiment of proeftuin. Lees de opties in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.

Coördinatiefunctie
Op dit moment is de regionale coördinatiefunctie in ontwikkeling. Deze coördinatiefunctie heeft als doel om de toeleiding naar de verschillende vormen van zorg te organiseren. ActiZ en ZN hebben gezamenlijk een leidraad met de minimale functionaliteiten opgesteld. VWS, NZa, ZN en ActiZ zijn met elkaar in gesprek om de structurele bekostiging van deze coördinatiepunten goed vorm te geven.

Specialist ouderengeneeskunde in Zorgverzekeringswet
Om de artsenfunctie in de eerste lijn te versterken, wordt per 2020 de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicaptenzorg overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (gzsp).

Proeftuin kortdurende zorg
Nieuw is de mogelijkheid per 2020 om een proeftuin voor de kortdurende zorg te starten. Deze proeftuin is mogelijk als zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken willen maken over een combinatie van 2 of meer zorgsoorten (elv, gzsp en grz). De zorgaanbieder en zorgverzekeraar maken voor maximaal 5 jaar afspraken over de inhoud van de te leveren zorg, de declaratie-eenheid, de duur en de hoogte van het tarief.

Zie ook artikel op ZorgenZ  Flinke verbetering organisatie van eerstelijnsverblijf

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *