Preventieagenda geboortezorg

Preventieagenda geboortezorg

Datum: 14 juni 2018

Onlangs is de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 overhandigd aan minister Bruins. Daarmee hopen de samenwerkende partijen integrale samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein aan te jagen. Met als doel het verder terugbrengen van de babysterfte en een goede start voor ieder kind in Nederland.

Met ‘Preventieagenda van de Geboortezorg Samen aan de start voor een beter Nederland’ vragen de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aandacht voor het belang van preventie voor, tijdens en na de zwangerschap.

Kansrijke start voor elk kind
Met goede preventie rondom de geboorte valt veel te winnen op sociaal, medisch en psychisch vlak. Een kansrijke en zo’n goed mogelijke start voor elk kind in Nederland leidt voor mensen tot een gezonder en gelukkiger leven in deze en de volgende generaties. Daarnaast levert een goede start op langere termijn ook veel maatschappelijk en economisch rendement op voor de BV Nederland.

Website voor professionals
Tevens is er een nieuwe website gelanceerd: www.preventiegeboortezorg.nl  Deze bevat voor professionals informatie over preventie voor, tijdens en na de zwangerschap. Alle initiatieven die te maken hebben met een goede start voor elk kind worden op deze site gebundeld, zoals de landelijke richtlijnen, reeds ontwikkelde hulpmiddelen. Ook bevat het een overzicht van preventie-initiatieven. Verder kunnen professionals zelf goede voorbeelden aandragen voor plaatsing op de site.

Meer aandacht voor preventie bij geboortezorg
Minister Bruins zegt in zijn reactie: “Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, de preventieagenda levert hier een mooie bijdrage aan. Daarnaast is het goed om te zien dat er niet alleen gekeken gaat worden naar zorg rondom de geboorte, maar ook al daarvoor. En dat er ook naar de moeder, omgeving en leefstijl van de moeder wordt gekeken in plaats van alleen naar het kind.”

Samenwerkende partijen
De samenwerkende partijen in de geboortezorg zijn: Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

(Foto: cover Preventieagenda)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *