Preventie doet het goed

Preventie doet het goed

Datum: 20 februari 2017

preventie_gezonde_schoolVeel van de gezondheids-programma’s in het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM heeft uitgebracht in opdracht van ZonMw .

Bij het Nationaal Programma Preventie gaat het om verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Speerpunten zijn: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Het NPP bestaat uit wet- en regelgeving, gezondheidsprogramma’s en de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid…

Bedrijven en instellingen
In ‘Alles is gezondheid…’ maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 zijn 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges. Dit zijn steeds vaker samenwerkingsverbanden met meerdere partijen. De thema’s waaraan partijen zich het meest hebben gecommitteerd zijn sport en bewegen, en gezonde voeding (resp. 120 en 86 pledges). Het merendeel van de bedrijven en instellingen geeft aan op koers te liggen met de uitvoering van de activiteiten. Waar mogelijk worden activiteiten ingebed in een reguliere werkwijze of bestaande structuur.

Jongerenprogramma’s
In het programma Gezonde School hebben 1065 scholen een Vignet Gezonde School en heeft circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine. Eind 2016 waren 116 gemeenten aangesloten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een programma om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Dit betekent dat circa 800.000 kinderen kunnen worden bereikt. In het programma Taal voor het Leven van de Stichting Lezen en Schrijven verdubbelde het aantal cursisten ruimschoots (38.000 in 2016).
Zie voor meer informatie de berichtgeving van het RIVM.

(Beeld uit de campagne Gezonde School)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *