Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Datum: 15 maart 2016

gebouw_vws_zorgenzMinister Edith Schippers heeft vorige maand het ‘Praktijkteam Zorg op de juiste plek’ ingesteld. Dit ging gepaard met een summiere aankondiging en er is opvallend weinig aandacht aan geschonken. Veel zorgverleners weten daarom niet van het bestaan van dit team. Reden voor ZorgenZ om er dieper op in te gaan.

Inmiddels is er sinds deze week een tweede Praktijkteam actief, namelijk voor palliatieve zorg. Dit team bestaat uit medewerkers van VWS, ZN, CIZ, Fibula (de koepel van netwerken palliatieve zorg) en enkele zorgprofessionals. Dus ook mensen die daadwerkelijk in de sector werkzaam zijn. Het ‘Praktijkteam Zorg op de juiste plek’ daarentegen bestaat alleen uit medewerkers van VWS.

Deskundigen op diverse terreinen
Volgens Ole Heil, voorlichter  VWS, zijn de medewerkers van het ministerie experts op het gebied van de overdracht van kwetsbare patiënten (vaak ouderen) en bijbehorende regelgeving. “Omdat het gaat om verschillende locaties waar de patiënt kan verblijven, zoals thuis, eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatiezorg, ziekenhuis, langdurige zorg, enz., en om verschillen in wet- en regelgeving, Zvw, Wlz en Wmo, bestaat het team uit mensen van diverse afdelingen binnen VWS.” Heil gaat in op de reden waarom het Praktijkteam Zorg op de juiste plek is ingesteld. “Er is veel veranderd in de zorg. Mensen wonen langer zelfstandig en de zorg speelt daarop in. De nieuwe situatie vraagt om maatwerk en om intensieve samenwerking met collega’s in de regio. Dit verloopt niet overal optimaal, bijvoorbeeld omdat mensen elkaar nog niet goed weten te vinden.  Het ‘Praktijkteam Zorg op de juiste plek’ kan hierbij desgevraagd ondersteunen. Dat betekent de ene keer informeren over wet- en regelgeving, een andere keer in een regio de juiste personen of partijen bij elkaar brengen als dat nog niet is gelukt. Bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, of de wijkverpleegkundige laten aansluiten bij bestaande regionale overleggen als er knelpunten zijn waar deze partijen bij betrokken zijn.”

Geen directe actie
Om eventuele misverstanden te voorkomen: het praktijkteam regelt zelf dus geen zorg! “Daar is de professional zelf aan zet”, benadrukt Heil. “Als er voor de patiënt directe actie is vereist, kan het praktijkteam daarin geen actieve rol spelen. Het praktijkteam regelt dus geen bedden. In een situatie waarin het niet lukt om een patiënt geplaatst te krijgen in een kortdurend of langdurig verblijf instelling kunnen we samen met de professionals in de regio de oorzaken van dit knelpunt achterhalen. Zo kunnen we samen kijken welke oplossingen mogelijk zijn, zodat het probleem structureel wordt opgelost.”

Knelpunten agenderen
Hij vervolgt: “Sommige vragen kunnen we op afstand beantwoorden. Maar soms is het prettiger om bij de zorgverleners langs te gaan. Omdat we dan wat dieper, of met meerdere mensen, op de knelpunten kunnen ingaan. Wij sluiten op dit moment aan bij verschillende regionale overlegtafels waar we actief knelpunten agenderen die door de verschillende eerstelijnsorganisaties zijn ingebracht. Als het nodig is, zullen we hierbij andere partijen betrekken die een rol spelen in de overdracht van kwetsbare patiënten maar tot nu toe niet goed betrokken zijn. Ook kunnen we helpen bij het uitpluizen van de oorzaken van de ervaren knelpunten. Daarnaast bezoeken we regio’s waar de overdracht van patiënten goed verloopt of waar mooie initiatieven van de grond komen rondom overdracht. Deze ervaringen kunnen we meegeven aan professionals in andere regio’s.”

Vragen over regelgeving
Omdat het team nog maar kort werkzaam is, kan Heil nog geen uitgebreid beeld geven van de vragen die aan het team zijn gesteld. “We merken dat een deel van de ervaren knelpunten ligt op het gebied van regelgeving. Met vragen als: hoe zit het precies? Wat is mogelijk. Wie komt in aanmerking en wie moet het regelen?” Hij vindt dat verklaarbaar. “Er zijn met de hervorming van de langdurige zorg nieuwe mogelijkheden voor zorg op maat bijgekomen, maar dit betekent ook dat er veranderingen zijn opgetreden in de bekende structuren.” Heil besluit met de mededeling dat VWS voor de zomer de Tweede Kamer informeert over de voortgang van het ‘Praktijkteam zorg op de juiste plek’. Wordt dus vervolgd.

Het Praktijkteam Zorg op de juiste plek is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (030) 789 78 78; het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl

De brief van VWS over het ‘Praktijkteam Zorg op de juiste plek’ is hier te downloaden.

Gerda van Beek

(Foto van het ministerie van VWS in Den Haag)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *