Positieve gezondheid in proeftuin MijnZorg

Positieve gezondheid in proeftuin MijnZorg

Datum: 15 november 2015

esther_van_engelshoven_zorgenzVijftien zogeheten Pluspraktijken in Zuid-Limburg gaan volgend jaar werken met positieve gezondheid, het nieuwe concept van Machteld Huber. Dat gebeurt gefaseerd; de eerste praktijken starten in januari met de nieuwe aanpak en bij gebleken succes wordt verder opgeschaald. “Deze praktijken, waarbij in totaal honderdduizend patiënten zijn aangesloten, worden een experiment in de proeftuin MijnZorg”, verklaart Esther van Engelshoven, huisarts en algemeen directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).

Deze Pluspraktijken zijn koplopers. De huisartsen en praktijkondersteuners gaan in deze praktijken zaken anders aanpakken. “Ze zijn hiervoor geselecteerd en klaargestoomd. We zijn toe aan een nieuwe aanpak. We gaan ‘omdenken’ in het belang van onze regio. We hebben te maken met een hoog percentage mensen met een chronische aandoening, met ggz-problemen en SOLK-klachten. We zien dit experiment met positieve gezondheid als een kans om de focus op zelfmanagement in dit programma te versterken, om een groter effect te bereiken als het gaat om betere ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten”, vervolgt Van Engelshoven. HOZL heeft drie thema’s gekozen om nieuwe interventies in te zetten: patiënten empowerment, doelmatige zorg en wijkgerichte zorg. De nieuwe interventies moeten goede praktijkvoorbeelden opleveren.

Een ander gesprek voeren
Wat betekent de nieuwe aanpak concreet? “De huisartsen en praktijkondersteuners gaan vanuit de gedachte van positieve gezondheid op een nieuwe manier het gesprek aan met de patiënt. De praktijkondersteuners doen dit bij hun patiënten met chronische aandoeningen, de huisartsen vooral bij de patiëntengroep die vaak op het spreekuur komt met onverklaarbare lichamelijke klachten. Ze gaan niet alleen maar praten over het fysieke domein, maar ook de andere domeinen bespreken. Ze gaan proberen een brug te slaan tussen het zorgdomein en het sociale domein. We zijn nog in gesprek met Machteld Huber hoe we dit precies gaan doen. Voor de begeleiding heeft zij een overeenkomst met CZ gesloten. Ook moeten we nog afspreken hoe dit gefinancierd wordt. Het mag duidelijk zijn dat een tien minuten consult voor deze aanpak onvoldoende is.”

Hoop op doorbraak en versnelling
Van Engelshoven hoopt dat door de nieuwe aanpak een doorbraak kan worden bereikt. “En dat we een versnelling kunnen realiseren bij zelfmanagement en leefstijladviezen. Dat we erachter komen wat werkt en wat niet, en bij wie.”
Ook huisartsen in de Maasvallei denken na over hoe zij aan de slag kunnen met de nieuwe definitie van positieve gezondheid. “Zijn de pilots succesvol, dan zijn wij de eersten die op een dergelijk grote schaal ermee gaan experimenteren.”

Concept ook toepassen in Eerstelijns Plus Centrum
De verbinding wordt ook gezocht met het Eerstelijns Plus Centrum in Heerlen, waar patiënten onder regie van de huisarts terechtkunnen voor cardiologisch onderzoek. Heel patiëntvriendelijk en door de intensieve samenwerking met specialisten krijgen huisartsen meer kennis. Vanaf volgend jaar kunnen patiënten er ook naar andere specialisten: kleine chirurgie, KNO, dermatologie en interne geneeskunde. Het gaat hier om eerstelijns zorg plus zorg uit de tweede lijn en de nulde lijn. “Als huisartsen van de pluspraktijken patiënten verwijzen naar het Eerstelijns Plus Centrum, moet ook daar gewerkt worden met positieve gezondheid. Zo kunnen we een maximaal effect bereiken”, aldus Van Engelshoven.

Corina de Feijter

MijnZorg is een van de lijnloze gezondheidsprogramma’s in het werkgebied van de ROS Robuust. Lees ook het recente interview op Zorgenz met directeur Bernadette van Ling. De programmamanager bij Robuust is Vera Op den Drink.

(Foto Esther van Engelshoven: HOZL)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *