PlusPunt Medisch centrum geopend

PlusPunt Medisch centrum geopend

Datum: 6 oktober 2014

vera_op_den_drink_zorgenzSUBSTITUTIE – Vandaag opent PlusPunt Medisch Centrum de deuren. Het is een project van de proeftuin ‘Mijn zorg’, waar eerstelijns pluszorg wordt georganiseerd voor tweedelijns specialismen cardiologie, KNO, dermatologie, (kleine) chirurgie en interne geneeskunde. In eerste instantie wordt gestart met cardiologie, waarna bij succes de overige specialismen zullen volgen.

Vera Op den Drink (foto), Strategisch adviseur Robuust en programmamanager proeftuin ‘Mijn Zorg’, legt op de website van Robuust uit dat de huisarts de regie houdt. Dit voorkomt dat laag risico patiënten in de tweede lijn behandeld worden. De huisarts kijkt naar de patiënt als geheel, waaronder co-morbiditeit en sociale en psychische aspecten. “Dit biedt de beste zorg op maat. PlusPunt is alleen bedoeld voor laag risico patiënten. Patiënten bij wie op voorhand duidelijk is dat een tweedelijns behandeling of onderzoek nodig is, worden door de huisarts rechtstreeks verwezen naar de tweede lijn.”

Deze substitutie is eerst door verschillende groepen van huisartsen en medisch specialisten verkend. Dat leidde tot de keuze om eerstelijns pluszorg te organiseren voor cardiologie, KNO, dermatologie, (kleine) chirurgie en interne geneeskunde. Vervolgens vond voor cardiologie een gedegen financiële analyse plaats, waarmee een businessplan is opgesteld. In kaart moest worden gebracht wat de zorgkosten op het niveau van de Zorgverzekeringswet zijn voor de te substitueren zorg, wat de verwachte kosten daarvoor zijn in de nieuwe situatie en welke kosten er gemoeid zijn met de exploitatie van het centrum.

De multidisciplinaire samenwerking in het eerstelijns pluscentrum heeft volgens Vera Op den Drink als doel om de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten te verbeteren, waardoor kennisdeling en kennisverdieping wordt gerealiseerd. “De huisarts stuurt patiënten in, waarvoor de medisch specialist advies geeft aan de huisarts. Deze duo-functie leidt tot een ketenbewaking van het zorgproces met geïntegreerde zorg en tot continuïteit van zorg. Dat moet leiden tot zinnige, zuinige, patiëntvriendelijk zorg in de wijk.”

De proeftuin ‘Mijn zorg’ is een samenwerkingsverband in Oostelijk Zuid-Limburg van de partijen HuisartsenOZL, Atrium MC, Huis voor de Zorg en CZ. Deze partijen werken samen aan een integrale populatiegebonden aanpak, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten beperkt (Triple Aim).

(Foto: Robuust)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *