PlusPraktijken bij MijnZorg van start

PlusPraktijken bij MijnZorg van start

Datum: 23 december 2015

eerstelijns_transformatieprijs_zorgenzPer 1 januari 2016 start binnen MijnZorg een nieuw initiatief: PlusPraktijken OZL. Dit zijn huisartsenpraktijken binnen de proeftuin MijnZorg die, met hulp van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en financiering door zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten gaan oppakken. Ook gaan ze werken volgens het nieuwe concept positieve gezondheid van Machteld Huber.

HOZL kondigde het onlangs al aan: de PlusPraktijken, waarbij in totaal honderdduizend patiënten zijn aangesloten, worden een experiment in de proeftuin MijnZorg, het zijn koplopers. Esther van Engelshoven, huisarts en algemeen directeur van HOZL zei destijds: “We zijn toe aan een nieuwe aanpak. We gaan ‘omdenken’ in het belang van onze regio. We hebben te maken met een hoog percentage mensen met een chronische aandoening, met ggz-problemen en SOLK-klachten. We zien dit experiment met positieve gezondheid als een kans om de focus op zelfmanagement in dit programma te versterken, om een groter effect te bereiken als het gaat om betere ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten.”

Op een nieuwe manier gesprek aangaan met patiënt
De huisartsen en praktijkondersteuners gaan vanuit de gedachte van positieve gezondheid op een nieuwe manier het gesprek aan met de patiënt. De praktijkondersteuners doen dit bij hun patiënten met chronische aandoeningen, de huisartsen vooral bij de patiëntengroep die vaak op het spreekuur komt met onverklaarbare lichamelijke klachten. Ze gaan niet alleen maar praten over het fysieke domein, maar ook de andere domeinen bespreken.

Huisartsenpraktijk van de toekomst
Het profiel van deze PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Dat is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel van de PlusPraktijken is een flinke slag maken in het halen van de triple aim-doelen: een betere, algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten.

Wie gaan van start?
Veel huisartsenpraktijken binnen de proeftuin MijnZorg zijn geïnteresseerd om te starten als PlusPraktijk. Op basis van diverse selectiecriteria, zoals ervaring met kwaliteitscertificering, deelname CZ-module ouderenzorg, aanwezigheid multidisciplinair overleg (MDO), goede prestaties binnen huidige ketenzorgprogramma’s en projecten in farmacie en ervaring met het project van de Nederlandse Diabetes Federatie, is duidelijk geworden welke tien huisartsenpraktijken in 2016 als PlusPraktijk gaan starten:

Eerste tranche, start 1 januari 2016:
GC Hoensbroek- Noord (Heerlen)
GC Terwinselen (Kerkrade)
MC Aarveld (Heerlen)
MC Putstraat (Landgraaf)
Huisartsenpraktijk de Wit (Heerlen)

Tweede tranche, start 1 juli 2016:
Medisch Centrum Dammerich (Voerendaal)
Medisch Centrum West Kerkrade (Kerkrade)
Medisch Centrum Ubachsberg (Voerendaal)
Welzijns Medisch Centrum Bocholtz (Simpelveld)
Huisartsenpraktijk Simpelveld (Simpelveld)

Evaluatie eind 2016
Eind 2016 zal een eerste evaluatie plaatsvinden, op basis van het onafhankelijke onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bij een positieve evaluatie zullen per 1 januari 2017 vier nieuwe huisartsenpraktijken als PlusPraktijk van start gaan.
Meer informatie bij Vera Op den Drink, Strategisch adviseur /programmamanager Mijn zorg bij Robuust; T: 06-83265607, E: v.op.den.drink@rosrobuust.nl

[Foto: Alpha Spirit/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *