Pleidooi voor dialoog

Pleidooi voor dialoog

Datum: 14 juni 2015

dialoog_zorgenzWat leverde het huisartsendebat over Het roer moet om afgelopen week in De Rode Hoed op? De meningen zijn verdeeld. Er moet in ieder geval meer ruimte komen voor onderhandelingen en dialoog.

Het manifest Het roer moet om is door bijna 8.000 van de ruim 11.000 huisartsen in Nederland ondertekend. Samen optreden, kan zeker invloed hebben. Bij de bijeenkomst in De Rode Hoed was ook minister Edith Schippers (VWS) aanwezig was. Ze is ingegaan op een van de belangrijkste grieven van de huisartsen: de contractering. Schippers heeft aangegeven dat naar haar idee de huisartsen in staat moeten zijn regionaal of landelijk met de verzekeraars te onderhandelen over hun contract. “De Zorgverzekeringswet is niet ingevoerd om de dialoog te stoppen tussen zorgververleners en zorgverzekeraars. Nu is dat wel zo en daar moet iets aan gebeuren.” Ze heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om zich te buigen over nieuwe onderhandelingsvormen waarbinnen huisartsen wel regionaal of zelfs landelijk afspraken kunnen maken met de verzekeraars

Binnen de wet
Schippers wil overigens (nog) niet meewerken aan het voornaamste actiepunt, namelijk afschaffing van de marktwerking voor huisartsen. In Het roer moet om wordt gepleit voor afschaffing van de Mededingingswet in de huisartsenzorg. Dat wil ze pas als het echt noodzakelijk blijkt. Schippers riep de artsen op de problemen op te lossen binnen de bestaande wet, als dat kan. “We willen samenhangende zorg, daar hoort samenwerking bij tussen huisartsen onderling. Die vervangen elkaar heel vaak, behandelen elkaars patiënten. Maar ook tussen huisartsen en andere zorgverleners is samenwerking onmisbaar. Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen?”
Huisartsen, zorgverzekeraars en toezichthouders gaan verder met elkaar in gesprek over de problematiek. Voor 1 oktober a.s. moeten er concrete voorstellen op tafel liggen.

(Beeld: First Settler/Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *