Pleidooi voor seniorvriendelijke eerste lijn

Pleidooi voor seniorvriendelijke eerste lijn

Datum: 21 maart 2016

seniorvriendelijke_eerste_lijn_zorgenzDe seniorenorganisatie Unie KBO heeft in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een versnelde invoering van het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de huisartsenbekostiging, van meer medicatiebeoordelingen en van een betere informatievoorziening over eerstelijns verblijf. Deze maatregelen kunnen volgens de ouderenorganisatie ertoe leiden dat ouderen langer in de eerste lijn blijven en minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

De eerste lijn is helaas nog onvoldoende ingericht op de oudere patiënt met verschillende aandoeningen tegelijkertijd, stelt de KBO. De zorg voor ouderen is nu nog te versnipperd, omdat ouderen vaak meer behandelaren en zorgverleners tegelijk in zowel de eerste als de tweede lijn hebben. Specialisatie en fragmentatie in het zorgaanbod leidt tot onduidelijkheid en verwarring. Er ligt volgens de KBO veel verbeterpotentieel bij de multidisciplinaire samenwerking.

Vergoeding medicatiebeoordeling
Jaarlijks worden 19.000 mensen, merendeel 65-plussers, onnodig in het ziekenhuis opgenomen na verkeerd medicijngebruik. De medicatiebeoordeling is een belangrijk middel voor optimale farmaceutische zorg voor ouderen die meer dan vijf medicijnen per dag gebruiken. Enkele honderdduizenden patiënten krijgen geen medicatiebeoordelingen, terwijl die voor hen wel zinvol zou zijn. De impasse tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de hoogte van de vergoeding van medicatiebeoordeling is de oorzaak. Er zijn helaas geen tekenen dat er in 2015 en 2016 sprake is van een substantiële versnelling in het aantal medicatiebeoordelingen. De minister heeft in januari in antwoord op Kamervragen aangegeven dit signaal serieus te nemen en op korte termijn te overleggen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De Unie KBO besluit: Een sterke eerste lijn voorkomt dat mensen onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis. Vandaar ons pleidooi voor een seniorvriendelijke eerste lijn: proactief, persoonsgericht, samenhangend en op maat’

(Foto: Its Me Just/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *