Pleidooi voor moreel beraad in wijkteams

Pleidooi voor moreel beraad in wijkteams

Datum: 19 mei 2016

wijkteams_zorgenzIn sociale wijkteams werken veel professionals samen, zoals maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, wijkverpleegkundigen, pedagogen, wijkagenten, schuldhulpverleners en huisartsen. Tevens zoeken zij de samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Deze manier van samen zorgen in de wijk roept een aantal ethische kwesties op, aldus het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in haar signalement ‘Samen zorgen in de wijk’.

Samenwerking met hulpverleners of met vrijwilligers en mantelzorgers die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn, levert soms problemen op. Mogen persoonlijke gegevens van cliënten worden gedeeld als het beroepsgeheim van hulpverleners verschillend is of ontbreekt? De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden, zoals het beroepsgeheim en de privacy, zo stelt het CEG.

Bespreek ethische aspecten
Een opvallende uitspraak in het document: ‘Samenwerking is vaak onontbeerlijk, maar niet altijd goed en geboden. Evenmin spreekt het vanzelf dat ieder er altijd beter van wordt. Samenwerking kan soms meer kosten dan dat het goed doet. Andere waarden, zoals privacy, kunnen onder druk komen te staan door eenzijdige aandacht voor samenwerking.’ Het CEG vindt dat een aantal waarden en normen leidend moeten zijn bij samenwerking in wijkteams. Ze noemt ‘onderling vertrouwen’ als belangrijkste waarde, naast ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’. Het CEG vindt het raadzaam dat hulpverleners in de wijkteams vanaf de start de ethische aspecten bij hun afwegingen betrekken en bespreken. Meer maatwerk en minder protocolleren vraagt om praktische wijsheid en moreel oordeelsvermogen.

Actiepunten
Het signalement roept op tot de volgende actiepunten voor wijkteams:
– Ga zorgvuldig om met persoonlijke cliëntgegevens. Deel deze niet zonder toestemming van de cliënt.
– Neem moreel beraad op in het wijkteam.
– Geef professionals in wijkteams voldoende ruimte om naar eigen (moreel) – oordeelsvermogen te kunnen handelen.
– Onderzoek hoe in wijkteams met privacy van cliëntgegevens wordt omgegaan en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.
– Onderzoek de ethische aspecten ook vanuit het perspectief van cliënten en mantelzorgers.

Zie verder het CEG-signalement Samen zorgen in de wijk.

(Foto: Belushi/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *