Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start

Platform Wijkverpleegkundigen NHN van start

Datum: 30 januari 2017
platform_wijkverpleegkundigen_nhn_zorgenz

Wijkverpleegkundigen Wieteke Keijser (l.) en Nancy Smit vormen samen met Laura Hollenberg het bestuur van het Platform. Laura is in verband met zwangerschapsverlof afwezig.

In januari 2017 is het Platform Wijkverpleegkundigen regio Noord-Holland Noord formeel opgericht. In een inspirerende en goed bezochte oprichtingsbijeenkomst presenteerde het bestuur het Position Paper van het platform.

De wijkverpleging is volop in beweging om goede kwaliteit van zorg in de toekomst te waarborgen. Elkaar leren kennen en samenwerken is een belangrijke voorwaarde om hier verder vorm en inhoud aan te geven. Wijkverpleegkundigen in de regio Noord-Holland Noord hebben het initiatief genomen de handen ineen te slaan. Ze maken zich gezamenlijk sterk voor de ontwikkeling van het vak en voor de mogelijkheden en de positie van de wijkverpleegkundige in de zorg. Zij hebben daarom een regionaal platform opgericht waarin de wijkverpleegkundigen centraal staan. Ze stemmen hun activiteiten wel af met de organisaties waar zij werkzaam zijn.

Acties platform in 2017
Het bestuur van het Platform Wijkverpleegkundigen NHN bestaat dit eerste jaar uit Laura Hollenberg, Wieteke Keijser en Nancy Smit. Met lef, liefde en natuurlijk ook een lach geven ze invulling aan het platform. Ze krijgen daarbij begeleiding van Will Molenaar van ZONH. Ook hopen ze op de steun en inzet van de collega’s: samen sta je sterk en samen kun je taken verdelen.
De acties voor 2017 zijn:
– Gesprekken voeren met thuiszorgorganisaties en landelijke organisaties over de afstemming en samenwerking.
– Mogelijkheden onderzoeken om regionale scholingen en intervisie te organiseren.
– Twee of drie themabijeenkomsten organiseren.
– Gastlessen verzorgen op hbo-v-opleidingen.

will_molenaar_laura_hollenberg_zorgenz

Will Molenaar, adviseur van ZONH (l.) en Laura Hollenberg, ambassadeur en wijkverpleegkundige in Den Helder. (Foto: Margo Adrichem)

In oktober 2016 publiceerde Zorgenz een interview met Laura Hollenberg en Will Molenaar over Teamopbouw in de wijk. De titel is “Van elkaar leren in een nieuwe rol”.

 

Themadiscussie over de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg
De themadiscussie tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het Platform Wijkverpleegkundigen NHN ging over de eigen bijdrage die zorgvragers in de thuissituatie moeten betalen zodra een CIZ-indicatie is afgegeven. Die eigen bijdrage moeten ze betalen als ze op de wachtlijst staan voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis. De discussie leidde tot concrete actiepunten.
– Het platform stuurt een brief aan het ministerie van VWS en aan landelijke koepels waarin het zijn zorgen over deze situatie uit: is een eigen bijdrage als je op de wachtlijst staat wel reëel?
– Het platform informeert huisartsen en Wmo-consulenten over deze situatie.
– Het platform spreekt met de thuiszorgorganisaties af hoe hun eigen informatievoorziening beter kan worden georganiseerd.

De volgende bijeenkomst is in juni/juli. Het thema is dan: verwijzing voor hulpmiddelen. Neem voor meer informatie contact op met Will Molenaar, projectmanager en adviseur van ZONH: T. 072-541 4600, E. w.molenaar@zonh.nl.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Goed nieuws collega’s, gefeliciteerd, wij hebben 2 jaar geleden Wijkverpleegkundige Netwerk Rotterdam opgericht.
    Misschien idee om contact met elkaar te zoeken

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *