Pilot VZVZ over uitwisseling medische gegevens

Pilot VZVZ over uitwisseling medische gegevens

Datum: 16 februari 2018

VZVZ is een pilot gestart in Rotterdam. Doel van het programma is om moeilijk bereikbare doelgroepen te informeren over het belang van medische gegevensuitwisseling en hoe je dat moet regelen. Dit gebeurt door persoonlijke voorlichting. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting MeSam, een organisatie met ervaring in culturele verschillen in Rotterdam.

Voor goede zorg is het belangrijk dat zorgverleners de medische gegevens van patiënten kunnen uitwisselen als dat nodig is voor de behandeling. Nog maar al te vaak weten burgers niet toestemming voor zo’n uitwisseling eenvoudig kan worden gegeven via de website www.volgjezorg.nl  De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)  heeft deze site ontwikkeld.

Campagne
De VolgJeZorg-website staat centraal in de nieuwe voorlichtingscampagne van VZVZ. Deze vindt plaats in de eerste helft van dit jaar. Vooral in de grote steden is er vaak sprake van een kennisachterstand als gevolg van culturele verschillen of taal- en informatieachterstanden. Een ander probleem is dat men vaak wantrouwig staat ten opzichte van zorgverleners of als het gaat om het uitwisselen van gegevens. In Rotterdam is MeSam, expertisecentrum voor mens en samenleving al ruim 35 jaar actief. Zij beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van diversiteit in de samenleving van Rotterdam en is daarom een geschikte partner om het lastig bereikbare deel van de Rotterdamse bevolking te informeren.

Evaluatie
Het project voorziet in enkele concrete acties. Vertrouwde personen binnen de doelgroepen geven voorlichting en brengen het gesprek op gang. De juiste informatie door de juiste personen moet bekendheid over ‘Volg je zorg’ dicht bij de doelgroepen brengen. Het project wordt in de zomer afgesloten met een evaluatie. De uitkomsten zijn voor VZVZ bepalend om deze aanpak verder uit te rollen in heel Rotterdam en andere grote steden van Nederland.

Over Volgjezorg
Op Volgjezorg kunnen mensen  toestemming regelen voor het online uitwisselen van medische gegevens van de huisarts en apotheek. Alleen zorgverleners kunnen deze gegevens inzien. Daarbij is het op Volgjezorg ook mogelijk te volgen wat er met de eigen medische gegevens gebeurt: welke gegevens zijn er gedeeld, welke zorgverleners hebben deze ingezien en wanneer. Zie ook het uitgebreide artikel op ZorgenZ hierover, waarin u alles over de werkwijze van Volgjezorg kunt lezen.
Overigens is deze mogelijkheid tot het geven van toestemming niet alleen onbekend bij de zogeheten ‘moeilijke groepen’.  In heel Nederland weten heel veel mensen niet van het bestaan van ‘volgjezorg’.

 

(foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *