Pilot met uitbreiding van eerstelijns oogzorg in Franeker

Pilot met uitbreiding van eerstelijns oogzorg in Franeker

Datum: 9 november 2016

oogzorg_franeker_zorgenzIn oktober jl. is de pilot Oogzorg Franeker gestart. In de pilot verwijzen de huisartsen patiënten ouder dan 12 jaar met klachten die geleidelijk zijn ontstaan naar de optometrist van Boddeüs Opticiëns in plaats van naar de oogarts in het ziekenhuis. Het  gaat om klachten die geen pijn, roodheid of flitsen/floaters geven, zoals geïrriteerde ogen, vermoeden van maculadegeneratie, refractie-afwijkingen, vermoeden van cataract/staar of glaucoom/verhoogde oogdruk.

De gedachte om gezamenlijk betere zorg te leveren voor patiënten met oogproblemen was enkele jaren geleden al geboren hij huisarts Frank Zwager en optometrist Martin Gorter. Er kwam een versnelling door het provinciale substitutieproject in Friesland. In afstemming met de oogartsen van het Medisch Centrum Leeuwarden is in kaart gebracht welke oogzorg ook door een optometrist bij de opticien in de buurt plaats kan vinden. Uiteindelijk zijn met De Friesland Zorgverzekeraar de condities overeengekomen waaronder de pilot plaatsvindt.

Zie ook het bericht Geef eerste lijn de ruimte met oogzorg op 28 oktober op Zorgenz. Dat gaat over de samenwerking tussen huisartsen en optometristen in de regio Nijmegen.

Substitutie
ROS Friesland heeft ter bevordering van substitutie van tweedelijns naar eerstelijnszorg ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van de zorgprestatie. Vervolgens is in nauwe samenwerking met optometrist Mark Bril van Boddeüs Opticiens en praktijkmanager van de huisartsen in Franeker, Susan Silvius, de business case opgesteld. Meer informatie bij regioadviseur Erwin Brameijer ROS Friesland: T. 06 21 862169, E. e.brameijer@rosfriesland.nl.

(Foto: Boddeüs Opticiens in Franeker)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *