Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin

Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin

Datum: 29 september 2017

Ondersteuner Jeugd en GezinBinnenkort starten op twaalf plekken in de provincie Groningen pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze functionaris vormt de linking pin tussen huisarts, Centrum Jeugd & Gezin en specialistische jeugdhulp. Dit staat vermeld in de nieuwsbrief van ELANN.

Doel van de pilots met inzet van een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts en Centrum Jeugd & Gezin (CJG)/gemeentelijke basisteams.

Randvoorwaarden
In het Groningse Westerkwartier is in diverse huisartsenpraktijken goede ervaring opgedaan met de inzet van een ondersteuner die zowel bij de huisarts werkt alsook bij het CJG. Na de evaluatie van dit project hebben de samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen besloten om in alle acht regio’s te starten met een pilot OJG. In nauw overleg met ELANN (de ROS in deze regio), de GGZ-adviescommissie, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten)  een modelovereenkomst opgesteld met een beschrijving van de randvoorwaarden voor de pilots.

Financiering door gemeenten
De OJG is in de meeste gevallen in dienst van een specialistische jeugdhulpaanbieder. De OJG valt dus, in tegenstelling tot de POH GGZ, niet onder de regie van de huisartsen. De functionaris wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar, maar door de gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 zijn de lokale gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze pilots.

In de startblokken
De huisartsen zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de pilots in hun praktijk. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de gemeente. Iedereen staat in de startblokken. Alle pilots, die minimaal een jaar zullen lopen, worden op een eenduidige manier gemonitord en geëvalueerd.
Wilt u meer weten over pilots betreffend de inzet van een OJG? Dan kunt u mailen met de projectleider Heleen Stevenson.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *