Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën

Stimuleer gebruik digitale gezondheidstechnologieën

Datum: 20 juni 2019

Nederland koploper in de digitalisering? Dat wordt vaak beweerd, maar als het gaat om het gebruik van digitale gezondheidstechnologie loopt ons land zelfs enigszins achter op andere landen. Zo maken Nederlanders bijvoorbeeld minder gebruik van mobiele apps en activity trackers om stappen en calorieën te tellen of de bloeddruk te meten. Een drempel voor het toepassen van deze inzichten zou kunnen zijn dat een meerderheid van de Nederlanders het moeilijk tot zeer moeilijk vindt om de betrouwbaarheid van de informatie in te schatten. 

Dit komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek ‘Future Health Index’ van Philips. Het onderzoek vergelijkt de gezondheidszorgstelsels tussen de landen. Daarbij onderzoekt het de impact van digitale gezondheidstechnologie op de ervaring van de patiënt en van professionals.

Beter gebruik stimuleren
Er is volgens het onderzoek meer inzet nodig om de voordelen van deze digitale gezondheidstechnologieën onder de aandacht te brengen en een breder gebruik onder Nederlanders te stimuleren. De huisarts en behandeld specialist kunnen hierbij een rol spelen. Uit het onderzoek blijkt namelijk tevens dat men meer bereid is om digitale technologie toe te passen als zorgprofessionals dit aanbevelen. Maar ja: dan moeten die professionals natuurlijk ook digitalisering omarmen. Het acceptatieproces door zorgprofessionals is dus eveneens een punt van aandacht.

Hogere adoptiegraad
Als zowel patiënten als zorgprofessionals digitale technologie toepassen, kan dit  een positief effect hebben, aldus de onderzoekers. Zij zijn van mening dat verhogen van de adoptiegraad van digitale zorgtechnologie van belang is om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken.
Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, is technologische innovatie in de zorg niet meer optioneel, maar noodzakelijk. Deze overtuiging leeft breed in ons land, nu nog de toepassing daarvan.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *