Persoonlijke Gezondheidscheck echt persoonlijk maken?

Persoonlijke Gezondheidscheck echt persoonlijk maken?

Datum: 25 februari 2015

huisarts_zorgenzCOMMENTAAR VAN GERDA VAN BEEK – Het haalde zelfs het NOS-journaal: de Persoonlijke Gezondheidscheck. Naar goed Nederlands gebruik afgekort tot PGC. Deze is tot stand gekomen op initiatief van negen organisaties-van-naam, na meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Een betrouwbare check dus, als ‘wetenschappelijk antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten’, aldus het persbericht.

Het is een lovenswaardig initiatief, dat zeker respect verdient. Er zal een stevige investering (financieel en in kwaliteit) aan vooraf zijn gegaan. Goed dat er bij de lancering veel aandacht voor was. Want hoe weet de doorsnee burger anders dat dit gaat om een integrale, betrouwbare test en niet om een ‘losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten’? Daar zal veel blijvende publiciteit voor nodig zijn. Want alle gezondheidstesten komen natuurlijk professioneel en betrouwbaar over. Dat is volgens mij gelijk het probleem van een digitale aanpak: het is anoniem en vrijblijvend. Mensen weten heus wel dat ze te weinig bewegen of geen goede leefstijl hebben. Als dat digitaal wordt bevestigd, gaan ze er dan wel iets mee doen? Is het een ‘wake up call’? Bij de meesten niet, vermoed ik.

Waarom niet voor vijftig-plussers een jaarlijkse of tweejaarlijkse gezondheidscheck in een huisartsenpraktijk, door de praktijkondersteuner? Eventueel met een (digitale) vragenlijst vooraf. Op locatie controle op hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes en dergelijke, plus een gesprek over leefstijl, bewegen, roken, de geestelijke gezondheid, welzijn enzovoort. Geen total body scan dus, ook geen vrijblijvende digitale check, maar serieuze inzet op échte vroegopsporing.

Gerda van Beek

(Foto: Monkey Business Images/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *