Percentage psychisch ongezonde jongeren stijgt

Percentage psychisch ongezonde jongeren stijgt

Datum: 12 november 2018

De jeugdzorg trekt regelmatig aan de bel. Zijn er dan zoveel kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben? Ja, zo blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS, die de gezondheid van 12- tot 25-jarigen in kaart brengt. Van deze groep noemt 8 procent  zich psychisch ongezond. Ruim een derde van deze psychisch ongezonde jongeren heeft in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Vooral huisartsen hebben te maken met deze toename van psychisch ongezonde jongeren.

Tien jaar eerder gaf 7 procent nog aan zich psychisch niet gezond te voelen, nu is het dus 8 procent. Voor de algemene gezondheid is er geen toename te constateren. Daarover is 91 procent van de jongeren positief, gelijk aan tien jaar geleden.

Depressie
Het CBS heeft de psychische gezondheid gemeten door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand. Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Jongeren met een westerse migratieachtergrond hebben meer problemen dan jongeren met een Nederlandse achtergrond.
In 2015/2017 had ruim een derde van de psychisch ongezonde jongeren in de 12 voorafgaande maanden een depressie gehad, rapporteerden zij. Ook hebben ze vaker last van migraine of ernstige hoofdpijn, een allergie, duizeligheid met vallen of een rugaandoening.

Het is duidelijk dat zij dus een groter beroep zullen doen op de huisartsenzorg, vanwege zowel de psychische als de lichamelijke problemen. Knelpunt daarbij is dat veel gemeenten huisartsen oproepen om jeugd en jongeren niet door te sturen naar gespecialiseerde jeugdzorg, maar hen  vooral zelf te behandelen. Dit vanwege de sterk toegenomen kosten van de jeugdzorg en deze kosten komen voor rekening van gemeenten. Zie het artikel op ZorgenZ: Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg. 

Zie de uitkomsten van Gezondheidsenquête van het CBS

Concrete cijfers
Gaat het in het bovenstaande over de jongeren van 12 tot 25 jaar die zichzelf beschrijven als psychisch ongezond: er zijn ook concrete cijfers over het totale jeugdhulpgebruik. Deze laten zien dat ruim 7 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdhulp ontvangt. Er is wel een daling waarneembaar: in de eerste helft van 2017 ontvingen 336.000 jongeren jeugdhulp, in de eerste helft van 2018 is dat gedaald 324.000. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Rotterdam (16.000), Amsterdam (15.000) en Den Haag (12.000)

Van alle jongeren die jeugdhulp ontvangen, gaat het bij 37.000 om jeugdhulp met verblijf (jeugdzorg, op locatie van aanbieder, gezinsgericht opvang en gesloten inrichting).

Opvallend: De meeste verwijzingen komen weliswaar van de huisarts (142.000 in het eerste half jaar van 2018), maar dat is ruim 10 procent minder dan vorig jaar. Dat moet gemeenten toch goed doen. Het aantal verwijzingen daarentegen van het wijkteam is met 5 procent gestegen naar 125.000 in het eerste zes maanden van 2016. Bij ongeveer een derde van de jeugdhulptrajecten is sprake van herhaald beroep.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *