Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling

Patiëntveiligheid in gevaar door problematische gegevensuitwisseling

Datum: 20 september 2019

Alle zorgverleners hebben ermee te maken: de problematische gegevensuitwisseling. De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) heeft inmiddels de noodklok geluid. Deze gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen zorginstellingen en zorgverleners gaat ten koste van de patiëntveiligheid. Daardoor staan zelfs soms levens op het spel. Het tv-programma De Monitor onderzoekt de problematiek en vraagt zorgverleners om tips, ervaringen en informatie.  

Cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Marcel Daniëls: ‘De hele dag door delen we informatie met elkaar, geven we elkaar toegang tot vertrouwelijke gegevens waar ook ter wereld, vaak zelfs zonder ons daarvan bewust te zijn. Maar in de zorg, zelfs als het over leven en doodgaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van een patiënt. Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd.’

Navraag bij specialisten levert de FMS tal van voorbeelden op waarbij de veiligheid van de patiënt in het geding is gekomen, alleen omdat er geen mogelijkheid is voor een adequate uitwisseling van patiëntgegevens. En dat in 2019, waarin digitalisering inmiddels gemeengoed is. Maar niet in de zorg. Daar wordt zelfs nog gewerkt met faxen. Om moedeloos van te worden. Naast het risico op fouten leidt het gebrek aan gegevensuitwisseling ook tot dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering van het werkplezier.

Niet over vijf jaar, maar NU
Daniëls: ‘Alle belanghebbenden en de politiek willen de koppeling van de epd-systemen gaan regelen en daar ben ik blij mee; maar wanneer? Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat de urgentie van dit probleem voor iedereen echt duidelijk wordt? Het moet niet over vijf jaar geregeld zijn, maar NU. Ik denk weleens; als het technisch zo ingewikkeld is om de epd’s te koppelen geef mij dan maar de inlog van de epd’s van andere ziekenhuizen. Dan kan ik zelf die gegevens lezen.’ Een voorstel waar zijn collega-specialisten vierkant achter staan.

Obstakel voor juiste zorg op…
Een belangrijk politiek gegeven: Uit de peiling blijkt dat 60 procent van de medisch specialisten de gebrekkige gegevensuitwisseling een obstakel vindt bij de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek. Misschien is dit een doorslaggevend argument om nu eindelijk eens te komen tot een landelijk systeem?

Dossier bij De Monitor
Het tv-programma De Monitor heeft een uitzending gewijd aan deze problematiek. Maar daarmee is het voor De Monitor nog niet afgerond. Ze werken nog steeds hard aan het dossier ‘Crisis in het ziekenhuis’. De journalisten vragen alle zorgverleners om tips, ervaringen en informatie te delen. Ook eerstelijnszorgverleners die tegen de problematiek van gegevensuitwisseling aanlopen, raden we aan de ervaringen te melden.

Zie het FMS-bericht: Patiëntveiligheid onder druk door gebrekkige gegevensuitwisseling

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *