Partijen verbinden zich in BeterOud

Partijen verbinden zich in BeterOud

Datum: 30 november 2016

beteroud_zorgenzVerschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde de feestelijke overdracht tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 30 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Deelnemende partijen aan het consortium zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken. “Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten kunnen bundelen.” zegt Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en voorzitter van het consortium BeterOud. “Gezamenlijk kunnen we zo de wetenschappelijke, politieke en publieke agenda beïnvloeden. Beter oud worden doen we samen.”

Ouderen centraal
Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor ouderen. Er zijn onder andere leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Hier staan ook de verbeterprojecten van NPO. In alle activiteiten blijven de wensen van ouderen het uitgangspunt. Meer informatie is te vinden op beteroud.nl.

Brede beweging
BeterOud zet hiermee de lijn voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de afgelopen tien jaar heeft ingezet. Dit programma heeft een brede beweging op gang gebracht waarin de vraag wat ouderen zelf belangrijk vinden, centraal is komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van wonen, welzijn en zorg. De samenwerking die in de acht NPO-netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers, heeft geleid tot handzame producten met een meerwaarde voor de doelgroep. Denk aan de Transmurale Zorgbrug, die ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen en projecten als SamenOud, Even Buurten en Delfgoud.

Over het NPO
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) verbetert de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Ruim 650 organisaties werken daarvoor landelijk en regionaal samen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO is een programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Neem voor meer informatie over het consortium BeterOud contact op met Pien van Langen, directeur 1ste Lijn Amsterdam en trekker voor het landelijk ROS-netwerk ouderenzorg: 020 3445377.

(Foto: Monkey Business Images/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *