Paramedische vereniging in het Gooi: bundeling van kennis en krachten

Paramedische vereniging in het Gooi: bundeling van kennis en krachten

Datum: 23 oktober 2018

De samenwerking tussen twee bestaande verenigingen van fysiotherapeuten en diëtisten heeft geleid tot de oprichting van de regionale Paramedische Vereniging Gooi-en Omstreken. Inderdaad, kortweg: PVGO.  In totaal gaat het om ruim 80 praktijken die samen de stap zetten naar intensieve samenwerking in de regio. Raedelijn heeft het traject begeleid. 

De juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van het Gooi. De nieuwe PVGO heeft als eerste en belangrijkste doelstelling de kwaliteit van de multidisciplinaire (meervoudige) en regiodekkende zorg in de eerste lijn te optimaliseren en te coördineren.

Bundeling van kennis en krachten
De twee kersverse PVGO-partners met meer dan 60 fysiotherapiepraktijken en ruim 20 diëtetiekpraktijken in het Gooi en Omstreken bundelen hun gezamenlijke kennis. Tegelijk is het ook bundeling van hun kracht als netwerken in de zorg. Op deze manier kunnen zij ook als serieuze gesprekspartner deelnemen in het bestaande en komende regionale organisatie en infrastructuur (O&I) met andere zorgverleners en instanties als gemeenten en zorgverzekeraars.

Verrassende dwarsverbanden
“Wat je ziet is dat er onder invloed van allerlei ontwikkelingen in de sector een nieuwe dynamiek ontstaat. Vanuit de aanvankelijk monodisciplinaire verenigingen die zich voornamelijk naar binnen gericht opstelden, naar een meer naar buiten tredende, ‘nieuwsgierige’, ook op andere disciplines gerichte club. Met een brede, open blik die gefocust is op kwaliteitsverbetering, die altijd redeneert vanuit de patiënt” aldus Jan Willem Gort, bestuurder van twee gezondheidscentra in Huizen na ondertekening van de oprichtingsakte. “Dat werkt ook in creatieve zin door en leidt tot verrassende dwarsverbanden die niet eerder en op deze wijze en op deze schaal zijn gelegd.”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *