Palliatieve zorg beter integreren in reguliere zorg

Palliatieve zorg beter integreren in reguliere zorg

Datum: 11 november 2014

levenseinde_gebroken_touw_zorgenzHoe staat de palliatieve zorg ervoor? Staatssecretaris Van Rijn (VWS) moet een overzicht opstellen van de stand van zaken in de palliatieve zorg. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat de bewindsman daar deze week om vragen.

Martin van Rijn wil dat de palliatieve zorg beter wordt geïntegreerd in de reguliere zorg, zodat de toegankelijkheid daarvan beter kan worden gewaarborgd. Uiterlijk in 2020 moeten alle huisartsen, verpleegkundigen, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen in staat zijn goede palliatieve basiszorg te bieden, in samenwerking met mantel¬zorgers en vrijwilligers. Om dat te realiseren trekt het ministerie de komende zes jaar jaarlijks 8,5 miljoen euro extra uit voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

In 2020 moet iedere burger verzekerd zijn van goede palliatieve zorg
Op verzoek van het ministerie ontwikkelt ZonMw dit Nationaal Programma. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning. Binnen het programma is aandacht voor de duurzame samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Verwacht wordt dat de definitieve invulling van dit programma deze maand rond is.

Tijdig nadenken over levenseinde
Een coalitie van vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers vindt dat uit het verbeterprogramma ook (lokale) initiatieven moeten worden gesubsidieerd die als doel hebben ouderen tijdig te laten nadenken over hun levenseinde. Op die manier moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat mensen die liever thuis willen overlijden onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe worden de subsidies verdeeeld?
Onduidelijk is volgens de organisaties echter volgens welke criteria de subsidies worden verdeeld en in hoeverre patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers daarbij betrokken worden. De Kamer wil daarover duidelijkheid. Ook moet Van Rijn aangeven hoe hij de spirituele en psychosociale zorg rond het levenseinde wil waarborgen, zolang daarvoor geen bekostiging is vanuit het basispakket.

(Foto: PicsFive/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *