OZO simpel en effectief

OZO simpel en effectief

Datum: 14 september 2015

ouiderenzorg_zorgenzTEAMSPIRIT RONDOM CLIËNT – Met een relatief simpele tool, onafhankelijk van de bekende IT-systemen, wordt de verbinding tussen alle zorgverleners rondom de patiënt gelegd. Zo is de communicatie effectief geregeld en ontstaat een virtueel verzorgingshuis voor ouderen en hulpbehoevenden die thuis kunnen blijven wonen.

Een vrouw die op de dagbesteding als heel vrolijk bekend staat, maar in haar medicatielijst staan diverse antidepressiva. De verzorgende aan huis die moeite heeft om een vrouw aantrekkelijk aan te kleden, terwijl haar dochter als mantelzorgster er niet van op de hoogte is. De huisarts die niet weet welke thuiszorgorganisatie hij moet bellen voor zijn patiënt en een zorgverlener die niet over een actueel medicatie-overzicht kan beschikken. Het zijn een paar voorbeelden waarin de communicatie wordt gemist om de zorg effectief en efficiënt in te richten. Dat geldt in sterke mate bij steeds langer thuis wonende ouderen: als iedere zorgverlener vanuit zijn eigen IT-systeem blijft denken en werken, is communiceren en samenwerken moeilijk. Dan is echte multidisciplinaire samenwerking vanuit een netwerk met een zorgleefplan waarin de patiënt centraal staat, nog ver weg.

Naar een virtueel verzorgingshuis
Een simpele en effectieve oplossing komt nu uit Luttenberg. Het knusse ‘bejaardenhuis’ Maria-oord in het Sallandse heuveldorp kon niet mee in de nieuwe eisen die aan intramurale zorg voor ouderen worden gesteld. De ruimtes waren niet geschikt voor de ‘zwaardere zorgpakketten’ met verpleeghuisindicatie. De laatste zestien bewoners zijn inmiddels naar Raalte verhuisd. Maria-oord bood in het dorp zekerheid voor de oude dag, moest dan nu iedereen die op leeftijd kwam en zorg nodig had, de weg naar Raalte volgen? Er kwam dagopvang in het gerestaureerde dorpshuis en er ontstond voor Nederland een geheel nieuw initiatief: een virtueel verzorgingshuis, een netwerk voor zorgverleners, mantelzorgers, familie en instanties rond de oudere of hulpbehoevende: OZO verbindzorg.

“OZOverbindzorg is geen nieuwe zorgverlener maar regelt de communicatie in het netwerk rond de cliënt”

Regelen van de communicatie in het netwerk
Huisarts Ger van der Vlies uit Luttenbrug, zijn praktijkmanager Cindy Hobert en adviseur Frits Lauterbach namen het initiatief en betrokken het verzorgingshuis, andere huisartsen, het Plaatselijk Belang, zorgverlener Carinova, Zorggroep Raalte en zorgverzekeraar Achmea bij het plan. Al snel hebben ook de apothekers, paramadici, specialisten en de ziekenhuizen in de regio zich bij OZO verbindzorg aangesloten. Cindy Hobert, die nu de organisatie leidt, merkt op dat efficiënter en goedkoper organiseren van ouderenzorg in het vizier stond. “Hoe meer je aan preventie doet, hoe meer je kunt besparen op eerste- en tweedelijns zorg. Mantelzorgers worden door OZO verbindzorg beter ondersteund en ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. We zijn geen nieuwe zorgverlener maar regelen de communicatie in het netwerk rond de cliënt.”

cindy_hobert_ozo_zorgenzSociaal Medisch Netwerk
Ruim twee jaar later is een tool gebouwd die onafhankelijk werkt van de ICT-systemen van bestaande leveranciers van HIS’en AIS’en etc. “De cliënt of zijn mantelzorger is de eigenaar en die bepaalt wie meedoet in het Sociaal Medisch Netwerk,” legt Cindy Hobert uit. “De cliënt kan herhaalmedicatie bij de apotheek bestellen, meetwaarden zoals de glucose dagcurve of de gegevens uit het cvrm-systeem doorgeven aan de huisarts of de specialist en heeft inbreng en inzicht in het dossier. Hiernaast heeft elke gebruiker een duidelijk rol, verantwoordelijkheid en taak in de begeleiding en de zorg. Uiteraard is dat in het begin wennen voor de zorgverleners. De eerste regel is: niet meer bellen, maar een berichtje sturen, dat is een prima manier om belangrijke informatie actief te delen. Als zorgverlener sta je dan niet in de wacht bij een collega en later ben je niet meer uren bezig om nog mensen te bereiken: na het bericht is het werk gedaan.”

In de praktijk
In OZO verbindzorg krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een internet website waarop zijn zorgplan wordt weergegeven en bijgehouden. In een zorgplan staat welke verzorging, behandeling en verpleging iemand nodig heeft en er wordt in aangegeven hoe en wanneer die zorg wordt gegeven en door wie. Om een goed zorgplan op te stellen komt een team van zorgverleners bij de zorgvrager thuis op bezoek voor gezamenlijk overleg. Daarbij kan ook een mantelzorger aanwezig zijn. In ieder geval zullen de wijkverpleegkundige en de huisarts of een praktijkondersteuner aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking. De zorgvrager zelf neemt, eventueel met zijn mantelzorger, de beslissingen over zijn eigen zorg. De eigen pagina op de internetwebsite is en blijft van de zorgvrager zelf. Het zorgplan wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig aangepast.

De cliënt is de eigenaar en die bepaalt wie meedoet in het Sociaal Medisch Netwerk

Gegevens zijn beveiligd
Het gebruik van de website is eenvoudig: als iemand kan e-mailen, bankieren of bestellen via internet dan kan hij dit ook. De website zorgt ervoor dat iedereen de informatie krijgt die bij zijn taken hoort. De gegevens op de website zijn beveiligd: zorgverleners en mantelzorgers zien alleen de gegevens die bij hun taken horen. De zorgvrager zelf en vaak een mantelzorger kunnen alle gegevens inzien. De coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het netwerk. Hij legt vast wie wat doet en let erop of alles naar behoren loopt. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de mantelzorger.

Schaalvergroting?
De aanvankelijk scepsis die vooral bij huisartsen leefde, is omgeslagen in enthousiasme, meldt Cindy Hobert. “Het is echt teamspirit rondom de cliënt geworden.” Mensen die met het project in aanmerking komen, vragen zich af hoe het kan dat deze simpele en effectieve tool nog niet op grote schaal wordt toegepast. “Dat heeft alles te maken met de begeleiding bij de introductie. Naar onze smaak zou het een algemene voorziening van een gemeente moeten zijn die in dit vangnet rond kwetsbare mensen voorziet. Het vraagt veel tijd om aan alle zorgverleners in een gebied waarin OZO verbindzorg wordt geïntroduceerd, het project goed uit te leggen en te trainen in het gebruik. Wij profiteren van de financiering door de zorgverzekeraar, de gemeente Raalte en de provincie Overijssel. Voorts zijn we afgelopen zomer bij ZonMw binnen het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ als een van de vier ICT-oplossingen die zelfredzaamheid van ouderen en of hun zorgverleners vergroten, gekozen om de opschaling naar vijf gemeenten te gaan realiseren.

Kees Kommer

ozo_verbindzorg_zorgenzMeer informatie over OZO verbindzorg.nl: email info@ozoverbindzorg.nl, telefoonnummer 06-21538233. Het project is gestart vanuit de Coöperatie Huisartsen Midden-Salland U.A., www.huisartsen.middensalland.praktijkinfo.nl.

(Foto bovenin: Rustle/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

2 Comments

  1. Mooi initiatief! Ik ben bezig met de Hbo – v en wil graag een keer kijken hoe het in de praktijk werkt!

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *