Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Datum: 6 april 2018

Minister Hugo de Jonge ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein. Hij wil dat gemeenten hierin beleidsvrijheid behouden en vindt dat dit met ondersteuning door het rijk en de VNG moet worden overgelaten aan de ‘lerende praktijk’. Dat zegt hij in een reactie op kamervragen gesteld door twee SP-Kamerleden Maarten Hijink en Nine Kooiman.

Zij stelden vragen naar aanleiding van onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de registratie van persoonsgegevens bij het opstellen van zelfredzaamheidsmatrices door de gemeenten Nijmegen en Zaanstad. Uit dat onderzoek bleek dat beide gemeenten bij het beoordelen van hulpvragen irrelevante gegevens registreerden over de medische achtergrond en het strafrechtelijk verleden van cliënten.

Geen verder acties, genoeg adviezen
Hijink en Kooiman wilden onder meer weten of De Jonge verdere acties gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat gemeenten zich aan hun zorgplicht in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zullen houden. Dat ziet De Jonge dus niet zitten. Volgens hem biedt het rapport van de AP genoeg adviezen en biedt ook de VNG voldoende handvatten aan gemeenten. De overtredingen van de privacyregels in Nijmegen en Zaanstad kwalificeert De Jonge als ‘beperkt’.
Ook laat De Jonge weten dat, wat hem betreft, er geen behoefte is aan specifiek op gemeenten gerichte privacyregels. Hij wijst erop dat het niet aan hem is om op dit punt te handhaven maar aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *