Ouderen geneeskunde in eerste lijn

Ouderen geneeskunde in eerste lijn

Datum: 4 september 2014

cees-hertogh_ouderengeneeskunde_zorgenzBELANGRIJKE ROL VOOR DE SPECIALIST – “Zowel ouderen zelf als mantelzorgers hebben een grote behoefte aan medische ondersteuning bij complexe zorgvragen. Hier ligt een uitdaging voor de toekomst, die vraagt om een versterking van de eerste lijn door inzet van de specialist ouderengeneeskunde.” Aldus hoogleraar Cees Hertogh die bij 25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij VUmc, a.s. vrijdag gevierd met een symposium, een onderzoek naar de taken van deze specialist liet doen.

Mantelzorgers halen veel voldoening uit de hulp die ze bieden maar ervaren ook een zware druk en veel zorgen. Zij hebben behoefte aan iemand die ‘de weg kent’ en waarmee de verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling gedeeld kan worden. Ook ouderen zelf hebben de behoefte aan één arts die de problematiek overziet en overal van op de hoogte is. Dit zijn de belangrijkste conclusies aldus het persbericht uit onderzoek dat VUmc afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde liet doen door Motivaction in het kader van haar 25-jarig bestaan van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (GERION).

Afhankelijk van mantelzorgers
Steeds meer ouderen met complexe problematiek die afhankelijk zijn van intensieve zorg blijven langer thuis wonen en zijn zo sterk afhankelijk van mantelzorgers. De ouderen krijgen te maken met veel zorgverleners, maar geven aan dat ze niet precies weten wie ze waarvoor kunnen benaderen. De specialist ouderengeneeskunde kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze specialist heeft kennis van complexe ziektebeelden en de mogelijkheden van paramedische en psychosociale hulp.

Efficiëntere zorg
Professor Cees Hertogh: ”De specialist ouderengeneeskunde kan bijdragen aan efficiëntere zorg. Veel mantelzorgers geven aan dat hun naaste vaak onterecht of ‘voor niets’ naar het ziekenhuis moet en/of onnodig veel medicijnen voorgeschreven krijgt. Ze zien ook dat zorgverleners onvoldoende samenwerken en ouderen vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. De specialist ouderengeneeskunde legt zich toe op behandeling in de eigen omgeving, waardoor onnodige ziekenhuisverwijzingen en –controles kunnen worden voorkomen en afgebouwd.”

Ondersteuning in zware taak
Het onderzoek van Motivaction richt zich op de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers rond medische zorg/ondersteuning en de rol die de specialist ouderengeneeskunde hierin kan vervullen. Hieruit blijkt dat er een grote groep toegewijde gemotiveerde mantelzorgers is en dat zij vooral behoefte hebben aan ondersteuning bij deze zware taak. De specialist ouderengeneeskunde kan ook de mantelzorger helpen zijn of haar taak beter te vervullen.

Niet het bos in sturen
Hertogh: ”We worden steeds afhankelijker van deze mantelzorgers en moeten hen dus niet het bos in sturen. De specialist ouderengeneeskunde is bij uitstek geschikt om te helpen bij vragen over de zinvolheid van medische onderzoeken en behandelingen. Doen we dit niet, dan stijgende kosten en wordt de tweede lijn overbelast en daarmee zijn we nog verder van huis.”

25 jaar opleiding
Vrijdag 5 september is het symposium ‘Beyond frailty: the future of oldage’ ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van VUmc. Tal van experts op dit terrein zullen hier hun bijdrage leveren. Ook drs. Martin van Rijn, staatssecretaris VWS, zal zijn visie geven op de ouderengeneeskunde.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *