Oudere vaak onbekend met valpreventie

Oudere vaak onbekend met valpreventie

Datum: 8 maart 2017

echtpaar_in_huiskamer_aan_het_oefenen_zorgenzVeel ouderen maken geen gebruik van valpreventie omdat zij vaak niet weten of zij een verhoogd risico op vallen hebben. ‘Ik ben daar nog niet aan toe,’ is een veel gegeven antwoord in de enquête van Zorgvoorbeter.nl.

Het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl, waarin Actiz, BTN, Vilans, V&VN en ZonMw participeren, stelde vorig jaar een onderzoek in naar valpreventie in de thuissituatie. In samenwerking met VeiligheidNL vulden 200 zorgmedewerkers een korte enquête in om ervaringen uit de praktijk te delen.

Niet op de hoogte
De belangrijkste reden waarom ouderen geen gebruik maken van valpreventie-activiteiten is dat zij vaak niet weten dat ze een verhoogd risico hebben of vinden het eigenlijk helemaal niet nodig. Daarnaast zijn maar weinig ouderen bekend met de activiteiten, of waar deze zijn. Ouderen vinden het vaak niet nodig om naar activiteiten te gaan. ‘Ik ben daar nog niet aan toe’ of ‘dat is voor mij niet van toepassing’. Een kwart van de deelnemers van het onderzoek geeft aan dat ouderen vaak pas na een val het nut van de activiteiten inzien.

Zorg voor voorlichting
Goede voorlichting over valpreventie en de mogelijke oplossingen, kunnen ouderen stimuleren deel te nemen aan activiteiten. De focus in de communicatie ligt meestal op het voorkomen van vallen, oftewel de negatieve insteek. Volgens een derde van de zorgmedewerkers die de enquête invulden, is het beter om de nadruk juist te leggen op het vergroten van kwaliteit van leven. Maak valpreventie-activiteiten leuk en speels. Een zorgmedewerker gaf aan: ‘Het zou goed zijn om valpreventie-activiteiten op te nemen in bewegingsactiviteiten als fitness of wandelen. Dan krijgt het een meer vanzelfsprekende betekenis.’ Een andere suggestie van zorgmedewerkers om deelname aan activiteiten te vergroten, is een betere doorverwijzing door huisartsen of andere zorgverleners.

Informeer de cliënt
Wat kan een zorgmedewerker zelf doen om de thuiswonende oudere met verhoogd valrisico te stimuleren om deel te nemen aan valpreventie-activiteiten? Dan geeft bijna 90 procent van de deelnemers aan: informeer de oudere over het verhoogde risico. Vertel hem over de activiteiten en waar deze zijn. Breng daarnaast de mantelzorger en betrokken zorgverleners op de hoogte van de situatie van de cliënt.

Bekijk hier de enquête alsmede reacties, tips en verhalen uit de praktijk.

(De foto komt uit het programma ‘Blijf in de benen’ dat met steun van de ROS Progez is ontwikkeld.)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. ouderen herkennen zich niet in valgevaar - […] De belangrijkste reden waarom ouderen geen gebruik maken van valpreventie-activiteiten is dat zij vaak niet weten dat ze een…

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *