Osteoporose: Na fractuurbehandeling naar de huisarts

Osteoporose: Na fractuurbehandeling naar de huisarts

Datum: 30 november 2015

monique_troost_thoon_zorgenzSUBSTITUTIE BIJ THOON – Begin dit jaar is in het gebied van het Medisch Spectrum Twente (MST) de pilot ‘Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie’ van start gegaan. Patiënten van 50 jaar en ouder van de zestien deelnemende praktijken worden na fractuurbehandeling op de Spoedeisende hulp terugverwezen naar de huisarts voor screening en eventuele behandeling. Zij krijgen geen afspraak meer op de osteoporose polikliniek van het ziekenhuis. Doel van het programma is de juiste zorg op de juiste plaats. De eerste bevindingen van dit programma, dat onder leiding van Monique Troost en Ton Boermans is ontwikkeld door de Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland en Menzis, in samenwerking met het MST, zijn veelbelovend.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten van 50 jaar en ouder met een fractuur een sterk verhoogd fractuurrisico heeft. Daarom wordt bij deze patiënten kort na het ontstaan van de fractuur onderzoek gedaan naar de botsterkte op de osteoporose polikliniek van het ziekenhuis. Dit onderzoek kan ook door de huisarts worden gedaan en dat willen de huisartsen ook. Met het Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie willen THOON en Menzis bereiken dat patiënten met een verhoogd risico op een nieuwe fractuur vroegtijdig gevonden worden en de juiste zorg op de juiste plek, dichter bij huis, krijgen. Behandeling en voorlichting vinden plaats volgens de NHG-standaard fractuurpreventie. Structurele follow up in de huisartspraktijk verbetert de therapietrouw en voorkomt ook dat patiënten te lang medicijnen gebruiken. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een nieuwe fractuur verkleind.

Huisartsen zijn enthousiast
De pilot ‘Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie’ is begin 2015 gestart in zestien huisartsenpraktijken in het MST gebied (Enschede/Oldenzaal). De eerste bevindingen zijn positief, de deelnemende huisartsen zijn enthousiast. De pilot loopt nog tot 2017. Vanaf 2016 kunnen gefaseerd nieuwe praktijken instromen. Deze huisartsen moeten voldoen aan de instroomcriteria voor deelname aan de pilot DBC, zoals het hebben van een gestructureerd osteoporosespreekuur. Hiervoor kunnen zij de voorbereidingsmodule Osteoporose en fractuurpreventie van THOON doorlopen. THOON en Menzis zijn in gesprek de Ziekenhuis Groep Twente over deelname van huisartsen uit het ZGT gebied (Hengelo/Almelo). Naar verwachting is dit in de loop van 2016 mogelijk.

ton_boermans_zorgenzVoorlopers
Drijvende krachten achter het zorgprogramma zijn Ton Boermans en Monique Troost. Ton Boermans is huisarts in Losser en medisch adviseur voor de osteoporosezorg en fractuurpreventie bij THOON. Hij geldt onder huisartsen als een landelijke voorloper op dit terrein. Monique Troost is projectcoördinator bij THOON voor het zorgprogramma osteoporose en fractuurpreventie. Met Menzis zijn afspraken gemaakt over de medefinanciering van de pilot. De totstandkoming van het programma is in goed overleg gegaan met de osteoporosekliniek van MST en de 1e/2elijns coördinator van MST.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *