Organisaties eerste lijn kritisch over Wet toetreding zorgaanbieders

Organisaties eerste lijn kritisch over Wet toetreding zorgaanbieders

Datum: 26 oktober 2017

Vier eerstelijnsorganisaties, waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen, hebben er moeite mee dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zal gaan gelden voor alle praktijken met meer dan tien zorgverleners. Dat blijkt uit een brief, die de organisaties hebben geschreven aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Op dit moment hebben huisartsenpraktijken een automatische erkenning. In het nieuwe wetsvoorstel is echter een vergunningsaanvraag opgenomen, waardoor volgens de organisaties nieuwe administratieve lasten ontstaan.

Vergunning verplicht
In de gezamenlijke brief vragen de eerstelijnsorganisaties daarom aandacht voor de mogelijk onevenredige belasting van kleine zorgaanbieders. Ze  zetten  vraagtekens bij de keuze voor het in dienst hebben van 10 zorgverleners als grens voor de vergunningplicht. Zeker nu, volgens de vier organisaties, blijkt dat iedereen die patiëntenzorg levert in het wetsvoorstel onder de categorie zorgverlener wordt geschaard. Dat het niet alleen gaat om huisartsen, tandartsen en apothekers, maar ook om onder meer ondersteunend personeel als praktijkondersteuners en doktersassistenten. En dat het daarbij bovendien niet uitmaakt of zij in deeltijd werken. Het zou betekenen dat het grootste deel van de kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen vergunningplichtig worden.
Daardoor zorgt het wetsvoorstel voor een toename van regeldruk in de eerste lijn, stellen de organisaties. Het lijkt hen logischer als kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders niet onder de vergunningsplicht komen te vallen.

Administratieve druk
Ook hebben de vier organisaties er moeite mee dat reeds bestaande zorginstellingen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet een vergunning moeten aanvragen, op last van een dwangsom of bestuurlijke boete. Ze vragen zich af of de administratieve druk voor zorgaanbieders opweegt tegen de informatie die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ) daarmee krijgt, en de bijdrage die het levert aan kwaliteit en toezicht.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *