Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg

Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg

Datum: 12 april 2018

Er is veel aandacht voor medische missers, maar hoe er in de huisartsenzorg met klachten en incidenten wordt omgegaan, is minder bekend. Het Nivel start een onderzoek in het project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ naar deze missers. Het onderzoeksinstituut wil daarmee bijdragen aan een correcte behandeling van klachten en incidenten in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten.

Het doel van het project is om zorgverleners te helpen om open en adequaat te reageren wanneer er iets mis is gegaan in de zorg. Bijvoorbeeld door te luisteren, begrip te tonen excuses aan te bieden aan patiënten en te laten zien wat ze van het incident hebben geleerd. Een adequate reactie kan de impact van een incident op de patiënt en de betrokken zorgverlener beperken en eventuele escalatie voorkomen.

Bijeenkomsten OPEN in de huisartsenzorg
De eerste stap in dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten. Daarvoor organiseert het Nivel bij aanvang van het project een groepsbijeenkomst met patiënten en hun naasten over hun ervaringen met incidenten en klachtafhandeling bij huisartsen(posten). Deze bijeenkomsten worden later in het project herhaald. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de huidige incident- en klachtafhandeling aansluit bij hun behoeften. Verder is van belang hoe incidenten en klachten een plek kunnen krijgen in de kwaliteitsverbetering.
Vervolgens onderzoekt het Nivel hoe in de huisartsenzorg de klachtafhandeling en het omgaan met incidenten is georganiseerd. Daarbij kijken de onderzoekers natuurlijk naar de huisartsenposten, maar ook naar de individuele huisarts.

Leernetwerk voor uitwisselen best practices
Eén van de ambities van dit project is ook te komen tot een leernetwerk voor het uitwisselen van ‘best practices’. Het Nivel wil tijdens dit project onze resultaten delen met huisartsen, best practices ontdekken en de kennis hierover uitwisselen.

Eerder onderzoek
Eerder onderzoek laat zien dat er in de huisartsenzorg ongeveer 58 incidenten waren per 1000 patiëntendossiers. Het ging bijvoorbeeld over het missen van diagnosen, gebrekkige uitvoering van aanvullend onderzoek, verkeerde uitvoering of onterecht uitstelling van behandelingen en slecht bereikbaarheid van de praktijk. Daarnaast zijn er in 2016 bij de IGJ 410 calamiteiten gemeld over eerstelijnszorg.
Dit project sluit direct aan op eerder Nivelonderzoek met bijbehorend leernetwerk in ziekenhuizen. Lees hier meer over op openindezorg.nl. In dit project wordt samen gewerkt met onderzoekers van de VU en het AMC.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *