Ook in Rotterdam: Welzijn op Recept verbindt zorg en welzijn

Ook in Rotterdam: Welzijn op Recept verbindt zorg en welzijn

Datum: 28 augustus 2016
markthal_rotterdam_zorgenz

Het kleurige en spannende interieur van de Rotterdamse Markthal, met een overdekte markt, winkels, horeca en woningen. (Foto: Hans Engbers/Shutterstock)

“Wanneer een huisarts een patiënt adviseert bepaalde activiteiten te ondernemen, heeft dat impact. Het advies van een vertrouwde zorgverlener is een belangrijk onderdeel van Welzijn op Recept.” Dit is de ervaring van Loek Dresen, adviseur Zorgimpuls. Hij heeft zich ingezet voor de implementatie van Welzijn op Recept in verschillende stadsdelen van Rotterdam. Welzijnsorganisatie DOCK, onder andere actief in veel Rotterdamse wijken, heeft hem daartoe ingehuurd voor een periode.

Het initiatief voor Welzijn op Recept komt in Rotterdam dus vanuit de welzijnssector. “De verbinding tussen welzijn en eerste lijn staat steeds nadrukkelijker op de agenda”, verklaart Dresen deze opvallende stap. “Welzijn op Recept is daarvoor een zeer geschikt instrument. De welzijnssector en de eerstelijnszorg zijn echter twee verschillende werelden, met eigen geschreven en ongeschreven regels. Om tussen die verschillende culturen een brug te slaan, heeft DOCK ondersteuning en advies gevraagd aan ZorgImpuls, omdat wij het speelveld goed kennen. Daarom was een van mijn eerste stappen om DOCK-medewerkers inzicht te bieden in de dynamiek van de eerste lijn.”

Concreet overzicht
DOCK en Zorgimpuls wilden beslist niet werken vanuit een blauwdruk. “We hebben eerst koploper-praktijken en gezondheidscentra benaderd met de vraag hoe de samenwerking verloopt met partijen in de wijk. Om goed aan te sluiten op de cultuur en taal van de huisartsenzorg hebben we kritische gekeken naar communicatie. Een algemene folder werkt immers maar beperkt. We hebben onder meer een overzicht opgesteld vanuit de ICPC-codes die de huisartsen gebruiken, gecombineerd met welzijnsinterventies. Bijvoorbeeld: codes als Z04 (eenzaamheid) aan de ene kant en interventies als eetgroepen, mindfulness, taalles e.d. aan de andere kant. Zo maak je het aanbod voor de huisarts overzichtelijk en concreet.”

Zorgenz publiceerde eerder over Welzijn op Recept in: Westland I, Amsterdam-Noord, Leiden, Smallingerland, Westland II

Lage drempel
In de eerste pilotronde deden acht huisartspraktijken mee . “In het eerste kwartaal zijn er al zo’n 100 mensen doorverwezen. Dat gaat op zich goed.” Dresen ziet wel verschil in succes. “In sommige gezondheidscentra is een professional van DOCK een dagdeel aanwezig. Dat maakt de drempel voor de patiënt, huisarts en poh-(ggz) lager, zo is de ervaring. Een andere succesfactor is een goede samenwerking tussen poh-ggz en welzijnswerker. De poh-ggz werkt immers met kwetsbare mensen, van wie een aantal baat kan hebben bij welzijnsactiviteiten. Als de poh-ggz daar ook van overtuigd is en het gevoel heeft dat ze patiënten veilig kan verwijzen, zorgt dat voor een groter aantal recepten naar welzijn.

Bestaand aanbod
DOCK heeft overigens geen extra activiteiten opgezet voor Welzijn op Recept. “Patiënten worden doorverwezen naar het bestaande aanbod van DOCK. Dat is heel divers en gericht op de populatie van de wijk. Dus meer voor ouderen in een vergrijzende wijk en multicultureel aanbod in een multiculturele buurt”, merkt Dresen op. Voor activiteiten wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Hij benadrukt: “De mensen worden na verwijzing altijd ontvangen door een professional van DOCK. Dat is immers de directe samenwerkingspartner van de huisarts. Daarnaast zijn er maatschappelijk werkers bij DOCK, ook daar kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners naar verwijzen. Die route verloopt via het wijkteam.”

Verbinding twee werelden
“De eerste lijn en welzijn versterken elkaar en hebben elkaar nodig. Veel zorgvragen zijn niet alleen medisch of alleen psychosociaal. Zowel de gemeente Rotterdam als zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderkennen dit. In het kader van het convenant tussen beide partijen is bijvoorbeeld budget vrijgemaakt om de verbinding tussen welzijn en huisartsenzorg op een aantal plekken extra te financieren. Deze initiatieven liggen in lijn met Welzijn op Recept.

Ruime interpretatie
Inmiddels is de ondersteuning van Zorgimpuls afgerond. “We hebben DOCK geadviseerd om Welzijn op Recept te implementeren vanuit een olievlekstrategie”, meldt Dresen. “Dus stap voor stap uitbreiden, goed aansluiten op de lokale situatie en zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande samenwerkingsrelaties. Je kunt immers beter op een aantal plaatsen de samenwerking goed opzetten dan gehaast overal matig. Hij vervolgt: “Ons advies luidt uit te gaan van een ruime interpretatie van Welzijn op Recept. Want je kunt het eng invullen: met verwijzing naar een beperkt aantal activiteiten. Of ruim: voor alle vragen op het gebied van welzijn: variërend van ondersteuning bij administratie en eenzaamheid tot leefstijlinterventies. Dit laatste sluit beter aan bij de wens van de huisarts en de patiënt.”

Gerda van Beek

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. Welzijn op recept verbindt zorg en welzijn | VL Nieuws - […] Gerda van Beek Bron: Zorgenz.nl en Kennisplein Chronische […]

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *