ONVZ participeert in Vitaal Vechtdal

ONVZ participeert in Vitaal Vechtdal

Datum: 13 november 2015

vitaal_vechtdal_zorgenzZorgverzekeraar ONVZ sluit zich aan bij het regionale zorgconcept van de coöperatie Vitaal Vechtdal. Na Zilveren Kruis ondersteunt ONVZ de Vitaal Vechtdal Polis. ONVZ is enthousiast over de wijze waarop betrokken partijen in de regio Vechtdal hun schouders zetten om de vitaliteit en gezondheid van alle bewoners te verbeteren.

In Vitaal Vechtdal werken de gemeenten Ommen en Hardenberg, huisartsen, de Saxenburgh Groep, Zilveren Kruis, ONVZ Zorgverzekeraar en Vrieling Adviesgroep aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van zorg voor de 110.000 inwoners van het Vechtdal. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Als zorgverzekeraar zoekt ONVZ nadrukkelijk naar mogelijkheden van bewustwording van haar verzekerden om te werken aan de eigen gezondheid. De initiatieven vanuit Vitaal Vechtdal zijn volgens de onafhankelijke verzekeraar uit Houten hierbij een uitstekende stimulans. Zeker gezien de samenwerking tussen de verschillende type partners verwacht ONVZ veel te kunnen leren van expertise die in deze samenwerking wordt opgebouwd. ONVZ heeft veel ervaring opgedaan met preventie en duurzame inzetbaarheidprogramma’s bij werkgeverscollectiviteiten. Deze ervaring wil ONVZ graag inbrengen om het Vechtdal gezonder te maken.

Partijen werken samen
De coöperatie en de brede beweging van Vitaal Vechtdal gelooft in een integrale aanpak van ziekte, zorg en welzijn. ONVZ laat weten dit streven te delen: wij kunnen ziekte voorkomen als we op de werkvloer, in het onderwijs en de woonomgeving met zorg en welzijn burgers ondersteunen bij het voorkomen van ziekte. Om minder ziekte, eenzaamheid en afhankelijkheid te hebben en meer gezondheid, zelfredzaamheid, welzijn en participatie te krijgen, is een aanpak met alle verantwoordelijke partijen noodzakelijk. Daarvoor werken partijen samen aan visie, lange termijn planning en stabiel beleid, gebaseerd op meetbare uitkomsten. ONVZ noemt ook het kostenaspect: we kunnen het stijgen van kosten van ziekte alleen beheersen door het bevorderen van een gezonde leefstijl vanaf jeugd, tijdens opleiding en in werk en gezin. Doelen van Vitaal Vechtdal zijn het aantal nieuwe chronisch zieken verminderen en chronisch ziek-zijn later laten beginnen zodat de vraag naar zorg beheersbaar is. De zorgverzekeraars ONVZ en Zilveren Kruis ondersteunen de Vitaal Vechtdal Polis ieder vanuit deze gedeelde overtuiging.

(Foto: beeld van de website van de Vitaal Vechtdal Polis)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *