Onrust rond geboortezorg

Onrust rond geboortezorg

Datum: 27 april 2016

geboortezorg_zorgenzHet was een niet mis te verstane reactie van de KNOV naar het CPZ, College Perinatale Zorg. Op 14 april zei de organisatie van verloskundigen per direct het vertrouwen op in het CPZ-bestuur en trok zich terug uit alle CPZ-activiteiten. Dit naar aanleiding van uitspraken van de CPZ-voorzitter Chiel Bos in Zorgvisie en Medisch Contact. Het creëerde onrust rond geboortezorg.

Deze uitspraken waren mogelijk niet erg diplomatiek geformuleerd, waarna de KNOV de conclusie trok dat Bos ‘zonder enige onderbouwing de babysterfte in de schoenen schuift van verloskundigen.’ Dat was niet de intentie van Bos, waarop hij zijn excuses aanbood. Daarmee is de impasse rond geboortezorg nog niet doorbroken. Want de KNOV heeft de Zorgstandaard integrale Geboortezorg niet ondertekend en dit ligt dus stil. Terwijl het CPZ in 2011 in het leven is geroepen na de uitkomst van het rapport ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. De kern van het advies luidde: ‘De kwaliteit van de geboortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten.’

Zorgstandaard
Die ‘hechtere samenwerking’ en ‘betere communicatie’ staat met het terugtrekken van de KNOV uit de CPZ-activiteiten op de tocht. De weigering van de KNOV de nieuwe Zorgstandaard te accorderen ligt met name in hoofdstuk 9 over de organisatie van de geboortezorg. Daar staat dat er sprake is van ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedere zwangere.’ De verloskundigen vinden dat er geen onderbouwing is dat gezamenlijke verantwoordelijkheid betere uitkomsten geeft voor moeder en kind. Ze vinden dat daarmee de medicalisering toeneemt en het de rol van de zwangere om eigen keuzes te maken, verkleint. Het belemmert ook zinnige en zuinige zorg omdat gezamenlijke bespreking van alle zwangeren (dus ook gezonde zwangeren) ondoelmatig is, aldus de KNOV. Overigens heeft er in november 2015 reeds mediation plaatsgevonden om overeenstemming te bereiken over de tekstinterpretatie tussen verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG). Dat leek succesvol, maar uiteindelijk dus toch niet.

Integrale bekostiging
Naast de nieuwe Zorgstandaard ligt het plan op tafel om te komen tot integrale bekostiging van geboortezorg. Maar dat moet er sprake zijn van goede samenwerking. Minister Schippers is daarover glashelder in een interview in het Tijdschrift van Verloskundigen: “Ik zou natuurlijk integrale bekostiging in de sector op hetzelfde moment en in een keer landelijk kunnen invoeren. Dat doe ik niet. Integrale bekostiging stimuleert de onderlinge samenwerking en het verschuiven van taken alleen als de betrokken zorgverleners een goeie, uitgebalanceerde positie in die keten hebben. Is er ergens geen goede samenwerking, dan komt daar geen integrale bekostiging. Dat zou anders alleen maar ellende opleveren.”
In datzelfde artikel doet ze een oproep aan alle betrokkenen om de handen ineen te slaan. “En niet tegenover elkaar maar naast elkaar te staan.” Ze noemt onenigheid over wat goede zorg is, onwenselijk.

Zorginstituut
In een brief aan de Tweede Kamer over Integrale Geboortezorg stelt Schippers: “Het CPZ heeft de Zorgstandaard inclusief alle reacties aan het Zorginstituut aangeboden. Ik vind het ongelooflijk jammer dat het partijen niet is gelukt om zelf overeenstemming te komen over de Zorgstandaard. Het is echter nu wel de realiteit en het Zorginstituut is nu aan zet om een vervolg hieraan te geven. Daarnaast nodig ik zelf voor de zomer partijen bij mij aan tafel uit om te spreken over de meningsverschillen, de gemeenschappelijke doelstellingen en te bezien of er gedeelde uitkomsten mogelijk zijn. We moeten uit de polarisatiestand komen en ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen.”

Ingelast Algemeen Overleg
Vanwege de ontstane onrust, heeft de vaste Kamercommissie van VWS besloten om op 23 juni a.s. een Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte te organiseren.

Gerda van Beek

(Foto: Mila Zed/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *