Ondersteuning mantelzorg krijgt in Rotterdam geen vervolg

Ondersteuning mantelzorg krijgt in Rotterdam geen vervolg

Datum: 13 januari 2016

caroline_zoon_zorgenzEEN JAAR LATER – DEEL 5 – De overheid treedt terug en van mensen wordt verwacht dat ze eerst kijken naar wat ze zelf kunnen. Deze aanpak doet een toenemend beroep op mantelzorgers. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen vond in twee Rotterdamse gezondheidscentra – Mathenesserlaan en Levinas – een pilot met ondersteuning in mantelzorg plaats. Uitgevoerd door ZorgImpuls en Indigo Context met financiering van de gemeente Rotterdam.

Op ZorgenZ verscheen hierover eind 2014 een bericht. Ruim een jaar verder zijn we benieuwd hoe de pilot is verlopen. Caroline Zoon (foto), adviseur van Zorgimpuls, geeft het antwoord. “Het was een heel dynamisch project”, glimlacht ze, “met name omdat er een groot draagvlak was bij de huisartsen en zij actief hebben meegedacht over de opzet. Op schermen in de wachtkamers van beide gezondheidscentra was er een informatieve film. Deze wees mantelzorgers op het feit dat er ondersteuning voor hen bestaat. Ook lagen er folders in de wachtkamers met een vragenlijst die de belasting van de mantelzorgers in kaart brengt. Voor de film is samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis (voorheen Achmea) en Mirro. Mirro is een stichting die met digitale tools de GGZ-zorg ondersteunt. De film was voor iedereen goed te begrijpen, ook voor allochtonen. Opgezet vanuit het idee dat andere gezondheidscentra en huisartsenpraktijken deze film en folders ook kunnen inzetten.”

Mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar
“De behoefte aan mantelzorg kon met de huisarts worden besproken en die kan doorverwijzen naar een MIRRO-zelfhulpprogramma, naar de poh-ggz of naar een van de VraagWijzer-centra in Rotterdam,” vervolgt Caroline Zoon. “Op deze manier hadden de huisartsen een actieve rol in het kader van bewustwording en informatieverstrekking, maar ook als doorverwijzer. Vroegtijdige signalering en herkenning kan namelijk overbelasting voorkomen.” Uit de evaluatie blijkt dat huisartsen zich sterker realiseren dat ze deze groep in hun dagelijks werk tegenkomen en ze hebben daar nu meer oog voor. “Ze zijn zich ook meer bewust van het feit dat een groot deel van de mantelzorgers onzichtbaar voor hen is, omdat een mantelzorger de eigen inzet vanzelfsprekend vindt en er daarom niet over begint bij een huisarts.” Desondanks hebben vrij veel mensen een folder meegenomen en enkelen zijn in gesprek gegaan met de huisarts, ook al heeft dat niet geleid tot een vraag om hulp. De professionals zijn ervan overtuigd dat de folder en het filmpje een meerwaarde hebben omdat het mensen aanzet tot nadenken over de zorg die ze geven.

Preventie van belang
“Toch heeft de geringe respons van de mantelzorgers ervoor gezorgd dat er geen vervolg wordt gegeven aan deze pilot’, zegt Caroline Zoon. ‘Wel teleurstellend. Het filmpje is er en kan in wachtkamers worden vertoond en de folder kan worden ingezet. Maar dat is afhankelijk van partijen als Zilveren Kruis en de LHV-kring Rotterdam en dat is tot nu toe niet gebeurd. Daarbij heeft de gemeente aangegeven geen geld meer over te hebben voor deze vorm van ondersteuning van mantelzorg, vanwege de geringe respons tijdens de pilotperiode. Heel jammer, een vervolgpilot zou wenselijk zijn. Preventie van overbelasting bij mantelzorgers, ook in de huisartsenzorg, is echt van essentieel belang. Het is een groeiend probleem.” Energiek besluit ze: “De samenwerking tussen de deelnemende huisartsen met de VraagWijzers is dankzij de pilot versterkt en ik hoop dat Zilveren Kruis alsnog de animatiefilm aanbiedt aan de huisartsenpraktijken. En dat de gemeente dit doet bij de VraagWijzers, uiteraard aanvullend op alle andere geboden ondersteuning. Het is beslist de moeite waard.”

Gerda van Beek

(Foto: ZorgImpuls)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *