Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: ruim 600 miljoen euro extra

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: ruim 600 miljoen euro extra

Datum: 29 juni 2018

Minister Bruno Bruins en partijen uit de huisartsenzorg hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de periode 2019 – 2022. Met afspraken over meer tijd voor de patiënt, de zorg in avond, nacht en weekend, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, ICT-infrastructuur, de zorg voor kwetsbare groepen en extra zorg in achterstandswijken. Voor de looptijd van het akkoord komt € 471 miljoen extra beschikbaar. Naast € 133 miljoen extra voor specifieke programma’s, zoals het versterken van ICT, digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten en uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. 

Huisartsen(organisaties) en verzekeraars geven regionaal invulling aan deze ambities. Ze kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van e-health.

Positief advies
Afgesproken is ook dat men zich onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Zorg op de juiste plek
Centraal staat de beweging de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal. Minister Bruno Bruins: “Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp. Huisartsen spelen hier een belangrijke rol in en daarom is het logisch de huisartsenzorg te versterken”.

Om dit te ondersteunen is de komende jaren extra geld beschikbaar voor de huisartsenzorg. In 2019 en 2020 wordt er 2,5% en in de jaren 2021 en 2022 wordt er 3% toegevoegd aan de budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarom mogen de uitgaven in een periode van 4 jaar € 471 miljoen (exclusief loon- en prijsbijstelling) hoger liggen ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018.

Kwaliteit en betaalbaarheid
Met het sluiten van hoofdlijnakkoorden wil minister Bruins de kwaliteit van zorg verder verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft. Zonder afspraken en maatregelen stijgen de kosten de komende jaren met € 10 miljard. Door de hoofdlijnakkoorden wordt deze groei getemperd en is € 8 miljard beschikbaar tot en met 2022.

Betrokken partijen
De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *