Omring traint in positieve gezondheid

Omring traint in positieve gezondheid

Datum: 16 mei 2016
kersha_de_vries_omring

Kirsha de Vries, Projectmanager Advies en BehandelCentrum Omring

Zorgorganisatie Omring uit Noord-Holland is een van de acht organisaties die samen met Vilans en het Institute for Positive Health (IPH) van Machteld Huber aan de slag gaan met het concept positieve gezondheid. Op 19 mei aanstaande organiseert Omring een startbijeenkomst voor een groep medewerkers.

“Iedereen heeft het over positieve gezondheid, maar hoe werk je volgens de visie achter dit concept in de praktijk? Hoe krijg je het in de haarvaten van je organisatie? Is het duidelijk voor medewerkers die met cliënten werken? Cliënten moeten tegenwoordig zelf de regie voeren, maar wat betekent ‘eigen regie’ eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseren we deze bijeenkomst”, zegt Kirsha de Vries, Projectmanager Advies en BehandelCentrum Omring.

Een andere zienswijze
Uitgangspunt van het concept positieve gezondheid is dat mensen gezond zijn als ze het vermogen hebben zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven, in plaats van enkel afwezigheid van ziekte. Vilans, IPH en Omring geloven dat dit inspirerende concept medewerkers helpt bij het methodisch handelen en dat het cliënten stimuleert na te denken over wat zij nodig hebben om te leven zoals zij dat zelf willen. Dan komt aan de orde welke ondersteuning daar het beste past en welke rol familie en mantelzorgers daarin vervullen.

Vooral een cultuuromslag
Er ligt geen dichtgetimmerd plan klaar om positieve gezondheid in de praktijk te brengen. “Het is vooral een cultuuromslag, het gaat om anders denken. Je denkt als medewerker dat je goed luistert naar een cliënt, maar is dat ook zo? We constateren dat cliënten zich vaak aan ons aanpassen. Als therapeut schrijf je bijvoorbeeld de doelen op van het trainen met een cliënt, maar zijn dat ook diens doelen? We gaan op zoek naar hoe we onze zorg en ondersteuning passend kunnen maken voor de cliënt, in plaats van andersom. Het gaat om het voeren van goede gesprekken, vragen wat mensen willen en bedoelen en om goed luisteren. Ik denk dat we een tool zullen ontwikkelen waarmee medewerkers deze gesprekken beter kunnen voeren”, aldus De Vries.

Pilotgroepen starten training
In twee eerdere bijeenkomsten hebben medewerkers al kennis kunnen maken met positieve gezondheid. “In deze zogeheten scanbijeenkomsten hebben we stilgestaan bij het concept. Dat hebben we gedaan aan de hand van concrete vragen: waar word jij als medewerker blij van? Wat vind je zelf belangrijk als je 86 bent?”
Er komen in totaal vier bijeenkomsten onder leiding van Machteld Huber. Deze bijeenkomsten vormen de basis voor een training die alle medewerkers gaan volgen. Omring start met twee pilotgroepen: de ene groep bestaat uit een thuiszorgteam met helpenden en IG-verzorgenden, in de andere groep zitten wijkverpleegkundigen, therapeuten en een specialist ouderengeneeskunde. “Vooral wijkverpleegkundigen en ergotherapeuten zijn de vaandeldragers van positieve gezondheid”, besluit De Vries.

(Foto: Omring)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *