Oldenzaal Vitaal krijgt concreet vorm

Oldenzaal Vitaal krijgt concreet vorm

Datum: 18 februari 2016

oldenzaak_vitaal_zorgenzDe gemeente Oldenzaal, de huisartsen, de welzijnsorganisatie Impuls en zorgverzekeraar Menzis zetten met de ondertekening van een intentieverklaring een grote stap: van plannen op papier naar daadwerkelijke uitvoering. Onder de noemer ‘Oldenzaal Vitaal’ starten dit jaar twee projecten: Integrale ouderenzorg en Gezonde wijkaanpak. Strategisch adviseur Hans Puijk van Raedelijn is programmamanager.

Hans Puijk, eerder kwartiermaker, in een interview dat Zorgenz van Raedelijn overneemt: “Ik ben vanaf het begin betrokken geweest. Veel tijd is gaan zitten in de verbinding en afstemming met alle deelnemers. Die investering heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen plan van aanpak, de basis. Van abstracte ideeën naar een concreet plan dus. Samen werken aan zorg dichtbij, met en voor de inwoners van Oldenzaal. ”

Positieve focus
Met het programma Oldenzaal Vitaal willen deelnemende partners aansluiten op wat er al is in de wijk en zorgen voor een nog intensievere verbinding tussen alle bewoners, maatschappelijke organisaties, welzijns- en zorgprofessionals, huisartsen en de gemeente. Het is de ambitie om, samen met nog aan te sluiten andere partners/partijen vanuit een positieve focus te werken aan de gezondheid van alle inwoners van Oldenzaal. Puijk: “Het is belangrijk dat niemand als grote ego alles bepaalt, maar dat je samenwerkt op bestaande energie en lokale kracht.”

Handen ineen voor een intensieve samenwerking
De toenemende complexiteit van het sociaal domein vraagt veel van alle betrokkenen. Van zowel zorgverleners als inwoners. Op allerlei fronten zetten de gemeente Oldenzaal en zorgverzekeraar Menzis in op doelmatige, betaalbare zorg; dicht bij de klant of inwoner. Dit vanuit de visie dat mensen zich kunnen aanpassen aan hun situatie en tot bloei komen door eigen regie (te kunnen) voeren. Daarvoor is de focus verschoven van aanbod- naar vraaggeoriënteerde hulp. Deze ambitie maakt dat de eerstelijnszorgverleners veel op zich af zien komen. Puijk: “Een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen is vanuit deze vraaggerichte focus van groot belang.”

Inzet van integrale teams
De gemeente wil via Oldenzaal Vitaal structureel integrale teams vorm gaan geven. Deze teams bestaan uit huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundige, sociaal domein (thuiszorg en welzijnswerkers) en de gemeente. Ook onderzoeken ze of en hoe, met instemming van betrokkenen, effectief en verantwoord informatie gedeeld kan worden. De ambitie is om een gedeeld communicatiesysteem en gezamenlijke ICT-ondersteuning te ontwikkelen dat bijdraagt aan effectieve onderlinge communicatie. De inwoners van Oldenzaal worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen door hen gedurende het traject te vragen naar hun ervaringen. Ook worden ze gestimuleerd om suggesties in te brengen.

hans_puijk_raedelijnRol Raedelijn
Gestart als kwartiermaker, waarbij de focus lag op de verbinding en afstemming van de deelnemers en het ophalen van al bestaande initiatieven elders in de regio, is Raedelijn nu programmamanager. Hans Puijk: “Ik fungeer als de spin in het web die alle activiteiten verbindt en eventueel waar nodig aanstuurt. Een leuke, stevige rol die ik met veel plezier vervul om dit mooie initiatief, voor en door inwoners van Oldenzaal zichtbaar succesvol te maken.”
Meer informatie over Oldenzaal Vitaal bij Hans Puijk, M. 06 52 65 66 72, E hpuijk@raedelijn.nl.

Edmée Eenhoorn

(Foto bovenin: Monkey Business Images/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *