Observatiebedden voor kwetsbare ouderen verbeteren hele zorgketen

Observatiebedden voor kwetsbare ouderen verbeteren hele zorgketen

Datum: 26 oktober 2018

Door de inzet van zogenoemde observatiebedden komt een groep kwetsbare ouderen voor hun herstel sneller op een passende plek terecht voor vervolgzorg. Daarnaast neemt de druk op de hele zorgketen en met name de spoedeisende hulp af, omdat er minder onnodige ziekenhuisopnames zijn en een patiënt sneller kan doorstromen. Dit blijkt uit een pilot van de Nijmeegse zorginstellingen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Kalorama en ZZG Herstelcentrum die samen met zorgverzekeraar CZ is uitgevoerd.

Bij ouderen die thuis snel achteruit zijn gegaan of net een ziekenhuisopname hebben gehad, is soms niet direct duidelijk wat het perspectief op herstel is. Kunnen zij na vervolgzorg weer naar huis, of niet? En hoe zou die zorg eruit moeten zien? Het is belangrijk deze diagnose goed te stellen, omdat op basis hiervan wordt gekeken welke vervolgzorg daarbij past. Voorheen vond de indicatiestelling plaats in het ziekenhuis. Iemand bleef na opname langer in het ziekenhuis of kwam vanuit thuis naar het ziekenhuis waar de indicatiestelling plaatsvond op de spoedeisende hulp. Deze omgeving is niet ideaal voor kwetsbare ouderen. Die situatie was niet wenselijk en het legde onnodig druk op de ziekenhuisbedden.

“Observatiebedden zijn echt een uitvinding”
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ, verpleeghuis Kalorama en ZZG zorggroep zijn de initiatiefnemers van het project met de observatiebedden. Tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn ketenafspraken gemaakt en vastgelegd, waardoor voor kwetsbare ouderen sneller duidelijk is waar de zorg en behandeling plaatsvindt. “De observatiebedden zijn echt een uitvinding. Wanneer een patiënt in het ziekenhuis ligt is het soms erg lastig de juiste vervolgplek in te schatten. Een patiënt krijgt dan soms te weinig zorg of behandeling of moet zelfs nogmaals verhuizen. Door de observatiebedden zijn wij in staat in een rustige omgeving de cliënt te observeren en hebben we voldoende tijd. Een indicatiestelling duurt gemiddeld tien dagen”, aldus specialist ouderengeneeskunde Norbert Hendriks van ZZG Herstelcentrum.”
Meeke van Rens, specialist ouderengeneeskunde van Kalorama vult aan: “Nu kan ik de revalidatie-indicatie bij ons in huis stellen en hoeven patiënten niet meer terug naar de geriater in het ziekenhuis. Dat betekent minder belasting voor de patiënt, minder regeldruk én minder kosten. Bovendien kijken we niet alleen naar medische zaken, maar ook naar de sociale situatie en de belasting van de mantelzorgers.”

Minder druk op de keten
Niet alleen voor de ouderen en hun omgeving zijn de observatiebedden een uitkomst, ook de hele zorgketen verbetert. Landelijk leidt de stagnatie in de doorstroom van de zorgketen al langer tot problemen. Veel ouderen verblijven onnodig lang in het ziekenhuis. “Nu de indicatie gesteld wordt in het observatiebed, zien we dat de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis is verbeterd. Dat is prettig voor de patiënten en scheelt ook nog onnodige zorgkosten. Bovendien vermindert het de druk op de spoedeisende hulp, omdat ouderen hier niet meer hoeven komen voor de indicatiestelling vanuit de thuissituatie”, zegt Monique Royen, manager CWZ.

Vernieuwende ketenafspraken
Rob Tips, inkoper bij CZ: “Je wilt gewoon de beste zorg, in één keer de juiste plek en geen onnodig gedoe. Dat is voor kwetsbare ouderen heel belangrijk. Als zo’n kwetsbare groep tussen wal en schip dreigt te vallen, dan moeten zorgverleners en zorgverzekeraars elkaar de vraag stellen hoe dit beter kan. Dat hebben we gedaan. Als CZ willen wij goed zorgen voor de ouderen in onze regio’s. Dit betekent dat je niet alleen inhoudelijk meedenkt, maar ook ruimte durft te geven voor vernieuwende ketenafspraken.”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *