NZa: Schrap op elkaar lijkende polissen

NZa: Schrap op elkaar lijkende polissen

Datum: 11 september 2019

Dit jaar is het aantal zorgpolissen met 4 gestegen naar 59. Ook steeg de gemiddelde premie. Zorgverzekeraars bieden binnen concerns nog steeds veel dezelfde polissen aan onder verschillende merknamen en voor uiteenlopende premies. Daar heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kritiek op. Dat blijkt uit de monitor zorgverzekeringen 2019 . De risicoverevening dient te worden verbeterd, omdat het nu voor zorgverzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. Ook de herintroductie van een vrijwillig eigen risico vindt de NZa niet wenselijk.

Het aanbod groeit. Dat komt onder meer door de toetreding van zorgverzekeraar Eucare. Maar er valt niet meer te kiezen, constateert de NZa, die voorstander is van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod. Veel polissen die gelijk zijn, dragen daar niet aan bij. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis. De zorgwaakhond wil daarom dat de zorgverzekeraars schrappen in nagenoeg gelijke polissen.

Informatie geven die aansluit bij behoefte verzekerden
Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Zorg­verzekeraars moeten ervoor gaan zorgen dat de wijze waarop zij informatie verstrekken ook aansluit bij de informatiebehoefte, het zoekgedrag en de belevingswereld van verzekerden. Vooral de vindbaarheid kan beter.

Risicoverevening moet verbeterd worden
Zorgverzekeraars krijgen met de risicoverevening een compensatie voor verschillen in zorgkosten van hun verzekerden. De manier waarop deze risicoverevening nu wordt bepaald, brengt met zich dat deze voor zorgverzekeraars meer voorspelbaar wordt , waardoor zij zich beter kunnen richten op verzekerden die voorspelbaar winstgevend zijn.. Deze situatie is niet gewenst, zegt de NZa. De organisatie doet de oproep om de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Sturen op kenmerken verzekerden via directe marketing
De NZa heeft een aantal signalen gekregen dat het loont voor verzekeraars om via directe marketing (denk hierbij aan gepersonaliseerde advertenties in sociale media) te sturen op hun verzekerdenpopulatie. Hierdoor is het voor verzekeraars mogelijk om een positiever vereveningsresultaat te realiseren. De NZa vindt het onwenselijk wanneer daarmee op verzekerden­kenmerken wordt gestuurd. Dat tast de solidariteit aan. De NZa wil daarom dit najaar verkennen of het mogelijk is om meer te kunnen zeggen over sturing op verzekerdenpopulaties via directe marketing.

Vrijwillig eigen risico onwenselijk
Voor het eerst sinds jaren zijn weer aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. Op deze manier kan een verzekeraar aan een specifieke groep verzekerden, zoals seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen, een premiekorting geven voor een maximaal vrijwillig eigen risico, terwijl zij zorgkosten die zij maken niet zelf hoeven te betalen. Hierdoor wordt de facto het verbod op premiedifferentiatie omzeild en kan de zorgverzekeraar een selectief acceptatiebeleid voeren. Het alsnog verzekeren van het eigen risico neemt bovendien de beoogde prikkel weg tot gematigd zorggebruik, terwijl die prikkel juist een doel is van het eigen risico. De NZa doet daarom een oproep aan deze zorgverzekeraars om hier mee te stoppen.

Lees hier de monitor zorgverzekeringen 2019

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *