NZa monitort inkoop wijkverpleging

NZa monitort inkoop wijkverpleging

Datum: 26 september 2016

contractering_wijkverpleging_zorgenzDe Nederlandse Zorgautoriteit heeft met de brancheorganisaties in de wijkverpleging Actiz en BTN overlegd over mogelijke patiëntenstops in de wijkverpleging. BTN en Actiz hebben allebei gewaarschuwd dat zij signalen krijgen dat verschillende instellingen het plafond van hun budget bereiken, en mogelijk nieuwe patiënten zullen moeten weigeren. In het overleg is ook gesproken over de zorginkoop voor 2017.

De NZa wilde van de organisaties weten hoe dringend deze signalen zijn. Verzekeraars hebben zorgplicht, zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden voldoende zorg, en dus ook wijkverpleging krijgen. De NZa volgt of verzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. De patiëntenstops gelden voor nieuwe patiënten, voor mensen die al wijkverpleging krijgen, verandert de zorgverlener niet.

Zorgen voor alternatief
De verzekeraar moet voor een alternatief zorgen als een aanbieder van wijkverpleging geen nieuwe klanten meer aanneemt. Hij moet verzekerden doorverwijzen naar een aanbieder die wel plaats heeft en zo nodig ook extra zorg inkopen. Vorig jaar hebben verzekeraars dat ook gedaan. Mensen die met een cliëntenstop te maken krijgen en niet goed door hun verzekeraar doorverwezen worden, kunnen dat melden bij de NZa.

Zorgen over 2017
Actiz en BTN hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken over de contractering voor 2017 door zorgverzekeraars. Deze maanden kopen de zorgverzekeraars wijkverpleging in voor volgend jaar. De brancheorganisaties krijgen signalen van aanbieders dat zorgverzekeraars te krap zouden inkopen. De NZa volgt deze maanden de zorginkoop in een aantal sectoren nauwlettend, waaronder de wijkverpleging. Zij monitort daarbij of verzekeraars zich aan de richtlijnen over een goed contracteerproces houden, of zij duidelijk zijn over hun inkoopbeleid en voldoende bereikbaar zijn.

(Foto: Create Jobs 51/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Als ik hoor dat Zilveren Kruis bij inschrijving wijkverpleging 2017 een overeenkomst laat ondertekenen dat de wijkverpleegkundige zorg mag verlenen aan hun verzekerden voor 850 euro op jaar basis………… waar zijn we mee bezig?? ik schrijf er absoluut niet voor in! laat de zorgverzekeraars eens eerst een gesprek aangaan met de wijkverpleegkundigen……..! Velen dreigen af te haken met dit bedrag!!

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *