NZa: Huisartsen kunnen patiënten beter informeren over GLI

NZa: Huisartsen kunnen patiënten beter informeren over GLI

Datum: 10 december 2019

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) komt op gang. Dat constateert de NZa die de introductie van deze nieuwe zorg volgt. Volgens de zorgwaakhond verschilt het gecontracteerde aanbod per zorgverzekeraar van GLI  op dit moment sterk. Zorgverzekeraars maken afspraken met steeds meer aanbieders van deze zorg. Nog niet overal is deze zorg beschikbaar. In sommige regio’s zijn nog te weinig zorgaanbieders opgeleid om GLI te kunnen aanbieden. Daarom is het niet altijd simpel om een landelijk dekkend netwerk van aanbieders te verzorgen.

Per 2020 en 2021 hanteren zorgverzekeraars een volgbeleid bij de contractering van zorggroepen voor de GLI. Dat betekent dat zorgverzekeraars de afspraken van de grootste verzekeraar in de regio overnemen. Dit moet tot een landelijke dekking van het aanbod leiden.
Lees hierover het artikel op ZorgenZ: Zorgverzekeraars volgen per 1 januari elkaars afspraken met zorggroepen over GLI

Informatie soms nog te moeilijk
De informatie die zorgverzekeraars geven aan verzekerden over dit nieuwe zorgaanbod is voldoende, maar kan nog beter aansluiten bij de doelgroep, stelt de NZa. Alle verzekeraars geven op hun website aan wat GLI inhoudt en voor wie deze zorg is bedoeld. Op één na leggen verzekeraars bovendien uit aan welke eisen de GLI-aanbieder moet voldoen, wil de zorg (gedeeltelijk) worden vergoed. Verzekeraars doen dit beter sinds de vorige controle. Wel blijft de informatie gefragmenteerd. Voor een compleet beeld moeten verzekerden op verschillende plekken op de website zoeken. Dat is onnodig complex.

Helder overzicht
Alle verzekeraars hebben GLI in een zorgzoeker verwerkt. Dit is verbeterd sinds de vorige controle van de NZa. Wel kunnen zorgverzekeraars nog van elkaars websites leren. Zo constateert de NZa dat sommige zorgverzekeraars een helder overzicht tonen van alle GLI-aanbieders in een straal van x kilometer rond de zoekplaats, terwijl anderen dit niet doen. Positief is dat sommige verzekeraars duidelijk aangeven dat verzekerden bij vragen of onduidelijkheden contact kunnen opnemen met de klantenservice voor het vinden van een zorgaanbieder van GLI in de buurt.

Meer actieve houding huisartsen
Ook huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten beter informeren over GLI. Illustratief is dat het voorkomt dat cliënten zelf de verwijzer op het idee brengen dat deze zorg sinds 2019 in het basispakket zit, aldus de NZa.
In januari 2020 gaat de NZa opnieuw bekijken of de informatie over GLI verbeterd is en of zorgverzekeraars zorgen voor voldoende aanbod in de regio. De zorgverzekeraars zijn daarvoor om een plan van aanpak gevraagd.

Kijk hier voor de laatste stand van zaken: Informatiekaart Toezicht zorgplicht en informatieverstrekking GLI

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *